Δυσμενές σενάριο του stress tests – Εθνική 8,8%, Alpha 10%, Πειραιώς 6% με 6,5%, Eurobank 8%

Δυσμενές σενάριο του stress tests – Εθνική 8,8%, Alpha 10%, Πειραιώς 6% με 6,5%, Eurobank 8%
Το δυσμενές σενάριο με όρους Core Tier 1 - Εθνική 8,8%, Alpha 10%, Πειραιώς 6% με 6,5%, Eurobank 8%
Οι τράπεζες και οι 4 συστημικές περνάνε τα stress tests που θα ανακοινωθεί στις 4 Μαίου το βράδυ ή το πρωί 5 Μαίου 2018.
Να σημειωθεί ότι ο SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών μέχρι τώρα δεν έχει ενημερώσει τις τράπεζες για τον ελάχιστο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο δυσμενές σενάριο εάν θα είναι 5% ή 5,5% ή κάτι άλλο.
To bankingnews είχε παρουσιάσει τα στοιχεία αυτά ακριβώς πριν 2 εβδομάδες στις 2 Απριλίου 2018 και η εκ νέου παρουσίαση τους σχετίζεται με το γεγονός ότι προκύπτουν κάποιες οριακές διαφοροποιήσεις.

Η Πειραιώς φαίνεται ότι θα έχει την μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στο stress tests με 6% έως 6,5% δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1 στο δυσμενές σενάριο αλλά περνάει.
Ακολουθεί η Eurobank όπου εκτιμάται ότι θα εμφανίσει core tier 1 στο 7,8% με 8% και κινείται πάνω από το 5% με 5,5% με όρους κεφαλαιακής επάρκειας.
Η Εθνική με 8,8% και η Alpha bank με περίπου 10% εμφανίζονται ως οι δύο ισχυρότερες τράπεζες με την Alpha bank να είναι η πιο ισχυρή κεφαλαιακά στο stress tests του 2018

Οι 5 λόγοι που χρειάζονται νέες ΑΜΚ

Οι τράπεζες περνάνε το stress tests αλλά χρειάζονται αυξήσεις κεφαλαίου σε επόμενη φάση είτε μέσω του SREP δηλαδή της αξιολόγησης των κεφαλαίων είτε λόγω της αναβάθμισης των υποβαθμισμένων κεφαλαίων των τραπεζών.
Όμως είναι πολύ πιθανό από τις υποχρεωτικές ΑΜΚ….στις προληπτικές αυξήσεις του παρελθόντος να δούμε στο ορατό μέλλον προαιρετικές αυξήσεις κεφαλαίου στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Μπορεί οι ελληνικές τράπεζες να περάσουν το stress tests και κατά ορισμένους να μην χρειάζονται νέες αυξήσεις κεφαλαίου αλλά
1)Η χαμηλή ποιότητα των κεφαλαίων των τραπεζών υψηλή αναβαλλόμενη φορολογία, χαμηλή κερδοφορία.
2)Η αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογίας DTA στα 21,2 δισεκ. σε σύνολο tangible book 29 δισεκ. προ IFRs 9
3)Η ανάγκη για capital buffer το οποίο προ IFRs 9 διαμορφώνεται στα 8,5 δισεκ. μετά το IFRs 9 σε παρούσες αξίες μειώνεται στα 3,5 δισεκ.
Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να διαθέτουν 12-13 δισεκ. κεφαλαιακό απόθεμα.
4)Χρειάζονται πρόσθετα κεφάλαια για την αντιμετώπιση των NPEs και του σχεδίου αναστροφής της συρρίκνωσης των ισολογισμών
5)Για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν την οικονομία.

Με ελάχιστο όριο κεφαλαιακής επάρκειας 5% ή 5,5% στο δυσμενές σενάριο για τις ελληνικές τράπεζες Μάιος 2018
Τράπεζες

Δυσμενές σενάριο stress tests

Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας
CT1 2017 *
Ύψος εκτιμώμενης ΑΜΚ (αρχές 2019)
Εθνική

8,8%

17% -13,3%

500 εκατ

Πειραιώς

6%-6,5%

15,4%-11,7%

1,6-1,8 δισ

Eurobank

7,8%-8%

17,9%-12,4%

500-600 εκατ

Alpha bank

10%

18,3%-15,9%

500 εκατ

*Τα δύο νούμερα που παρουσιάζονται στο core tier 1 είναι χωρίς και με IFRs 9
 Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS