Wood: Επενδυτές... παραμείνετε με το δάχτυλο στη σκανδάλη στις ελληνικές τράπεζες

Wood: Επενδυτές... παραμείνετε με το δάχτυλο στη σκανδάλη στις ελληνικές τράπεζες
Για όλες τις Εθνική, Alpha Bank και Eurobank η σύσταση είναι Buy (αγορά), εκτός της Πειραιώς που παρέμεινε hold (διακράτηση)
«Εποικοδομητική» παραμένει η άποψη της Wood για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς αναμένει να περάσουν με επιτυχία τα stress tests, αλλά όχι και εύκολα.
Ειδικότερα, στην 40σέλιδη ανάλυσή της με τίτλο "stick to your guns" (παραμείνετε σε θέση μάχης), που σας παρουσιάζει το www.bankingnews.gr, η Wood, επισημαίνει τέσσερις λόγους για τη θετική της στάση προς τις ελληνικές τράπεζες:
1) ικανοποιητικής κεφαλαιακής επάρκειας
2) αξιοπρεπείς λόγοι κάλυψης NPE, με μεγάλες πιθανότητες επίτευξης των στόχων του SSM
3) σταδιακή βελτίωση των τάσεων κερδοφορίας από το 2018 και μετά, με γνώμονα το μειωμένο κόστος κινδύνου
4) βελτιωμένη μακροοικονομική προοπτική, με χαμηλότερο κίνδυνο χώρας.
Αν και οι ελληνικές τράπεζες αξίζουν να διαπραγματεύονται με discount έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, λόγω του μεγάλου αποθέματος NPL, τον εύθραυστο ROTE και την ασθενέστερη ποιότητα του κεφαλαίου, η Wood βλέπει τα σημερινά επίπεδα αποτίμησης χαμηλά (με P / TBV 0,34x στο 2018E).Η δίκαιη αξία για τον τομέα είναι πιο κοντά σε ένα P / TBV της τάξεως του c.0.50x έναντι 0,70x των ευρωπαϊκών περιφερειακών τραπεζών.
Η καλύτερη επιλογή της είναι η Alpha Bank, λόγω της καλύτερης κεφαλαιακής διάρθρωσης και της χαμηλότερης αποτίμησης.
Αλλά επίσης είναι θετική στην Εθνική Τράπεζα και αναβάθμισε τη σύσταση της Eurobank από Hold σε Buy.Η Wood αναβάθμισε την τιμή στόχο της Alpha Bank, στα 2,70 ευρώ, από 2,50 ευρώ προηγουμένως, αλλά και της Eurobank, στα 1,20 ευρώ, από 1 ευρώ προηγουμένως, ενώ διατήρησε αμετάβλητη στα 0,40 ευρώ την τιμή στόχο της Εθνικής, μείωσε την τιμή στόχο της Πειραιώς στα 3,30 ευρώ, από 3,50 ευρώ προηγουμένως.
Για όλες τις τραπεζικές μετοχές η σύσταση είναι Buy (αγορά), εκτός της Πειραιώς που παρέμεινε hold (διακράτηση).

Η συζήτηση για τα κεφάλαια

Η Wood αναμένει από τις ελληνικές τράπεζες να περάσουν το τεστ αντοχής, αλλά ίσως όχι με "περίπατο".
Πιστεύει ότι ένα αρνητικό δέλτα στο αρνητικό σενάριο θα είναι αρκετά μεγάλο (παρόμοιο με την άσκηση του 2015), το οποίο θα καταναλώσει μεγάλο μέρος των κεφαλαιακών αποθεμάτων.
Ακόμα, η επιτυχής ολοκλήρωση του stress test θα πρέπει να ανακόψει τους φόβους σε νέα ανακεφαλαίωση, αλλά δεν θα εξαφανιστούν, λόγω των πολύ υψηλών μη ικανοποιητικών περιουσιακών στοιχείων και της χαμηλής ποιότητας του κεφαλαίου.Καλύτερες τάσεις ποιότητας ενεργητικού (επιτέλους!)

Μέχρι στιγμής οι ελληνικές τράπεζες πετυχαίνουν τους στόχους μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), ενώ και οι τάσεις του 4ου τριμήνου του 2017 ήταν πολύ υποστηρικτικές.
Η εστίαση στα επόμενα τρίμηνα θα πρέπει να είναι στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
Η μέση κάλυψη NPE είναι τώρα στο 54% μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 και τα υψηλά επίπεδα προβλέψεων του 2017 (Εθνική Τράπεζα 61%, Eurobank 55%, Πειραιώςς 52% και Alpha Bank 50%).

Οι δείκτες ROTE εξακολουθούν να είναι εύθραυστοι

Δεν υπάρχει top line ανάπτυξη στην κορυφαία γραμμή για τις ελληνικές τράπεζες, εξαιτίας της διαδικασίας απομόχλευσης.
Έτσι, το κλειδί για τη βελτίωση της αποδοτικότητας είναι η μείωση του κόστους του κινδύνου (COR), το οποίο η Wood αναμένει να μειωθεί τα επόμενα τρία χρόνια (200 μ.β. το 2018, 170 μ.β. το 2019 και 120 μ.β. το
2020), καθώς οι ρυθμιστές γίνονται πιο άνετοι με την κάλυψη των NPE.
Στις προβλέψεις της Wood εκτιμάται ότι ο ROTE θα ανέρχεται στο 4-6% για το 2020.
Σε ένα θετικό σενάριο (COR στις 60 μ.β. πάνω από τα καθαρά δάνεια), ο ROTE θα μπορούσε να φτάσει στο 8%, ceteris paribus.
Στο αρνητικό σενάριο, το μεγαλύτερο μέρος της προ-προβλέψεων κερδοφορίας απαιτήσει περαιτέρω ενίσχυση της κάλυψης, στην κατώτατη γραμμή.Οι κίνδυνοι

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις ελληνικές τράπεζες βραχυπρόθεσμα είναι η αποτυχία στα stress test.
Οι πιο μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν: αλλαγή του νόμου περί DTC, αδυναμία εκπλήρωσης των στόχων μείωσης των NPEs, ρυθμιστική πίεση για αύξηση των στόχων κάλυψης NPE, ένα ασθενέστερο μακροοικονομικό περιβάλλον και υψηλότερη πίεση στα NIM.www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS