Στις 25/4 ανακοινώνει αποτελέσματα η Frigoglass για τη χρήση του 2017

Στις 25/4 ανακοινώνει αποτελέσματα η Frigoglass για τη χρήση του 2017
Στις 25/4 ανακοινώνει αποτελέσματα η Frigoglass για τη χρήση του 2017
Η Frigoglass ανακοινώνει σήμερα το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2018 σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών:
Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων του έτους 2017 Τετάρτη,
25 Απριλίου 2018:Τηλεδιάσκεψη με αναλυτές για τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα του έτους 2017
Τετάρτη, 25Απριλίου 2018: Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων του έτους 2017
Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Η Εταιρεία δεν προτίθεται να προβεί στη διανομή μερίσματος για την οικονομική χρήση του 2017.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS