Πλαστικά Θράκης: Στις 26/4 η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2017

Πλαστικά Θράκης: Στις 26/4 η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2017
Πλαστικά Θράκης: Στις 26/4 η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2017
Η εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. («Εταιρεία»)  σε συνέχεια του δημοσιευθέντος από 26.3.2018 Οικονομικού της Ημερολογίου , ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο της συμμετοχής της Εταιρείας στο ATHEX mid cap conference 2018, το οποίο διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών και θα λάβει χώρα την Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 , στο ξενοδοχείο Royal Olympic Hotel, θα πραγματοποιήσει προς τους αναλυτές την παρουσίαση του Ομίλου και των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσεως 2017 σε επιμέρους προγραμματισμένες συναντήσεις, για τον σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησής τους.
Για οιαδήποτε διευκρίνιση  επί των ανωτέρω και για τη συμμετοχή στην εν λόγω ενημέρωση  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Μετόχων και Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας (Μαρίνου Αντύπα 20, Άλιμος, υπεύθυνη η κα. Ιωάννα Καραθανάση τηλ. 210-98.75.081).
Επισημαίνεται ότι την ίδια ημέρα μετά το πέρας της ενημέρωσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.com)  και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.athex.gr)  η σχετική παρουσίαση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.4.3.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS