Πλειοδότης για ΔΕΣΦΑ η κοινοπραξία Snam - Ζητά υψηλότερη προσφορά το ΤΑΙΠΕΔ - Επιβεβαίωση ΒΝ

Πλειοδότης για ΔΕΣΦΑ η κοινοπραξία Snam - Ζητά υψηλότερη προσφορά το ΤΑΙΠΕΔ - Επιβεβαίωση ΒΝ
Η νέα προσφορά θα εξετασθεί από τη διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ και τα ΕΛΠΕ
Την αύξηση της προσφοράς από την κοινοπραξία Snam, Enagas και Fluxys ζήτησε το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕ, όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωσή του.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η προσφορά ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ επιβεβαιώνοντας πλήρως προηγούμενο δημοσίευμά του bankingnews.gr.

Στην ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ υπογραμμίζεται ότι το διοικητικό συμβούλιο κατά τη σημερινή (16/4) συνεδριασή του και σε συνεργασία με τα ΕΛΠΕ «προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των βελτιωμένων οικονομικών προσφορών που υπέβαλαν τα εξής δύο επενδυτικά σχήματα:

- Κοινοπραξία εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A.
- Κοινοπραξία εταιρειών Regasificadora del Noroeste S.A., Reganosa Asset Investments S.L.U., S.N.T.G.N. Transgaz S.A. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD),
για την απόκτηση του 66% (31% συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ και 35% συμμετοχή των ΕΛΠΕ) του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ.

Σύμφωνα με τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας, ζητήθηκε από την Κοινοπραξία εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A., η οποία υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά, να υποβάλει περαιτέρω βελτιωμένη οικονομική πρόταση, η οποία θα αξιολογηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και από τα αρμόδια όργανα της ΕΛΠΕ».


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS