Με SREP και μαζικές πωλήσεις κόκκινων δανείων όπως Unicredit, San Paolo….οι ελληνικές τράπεζες σχεδιάζουν ΑΜΚ

Με SREP και μαζικές πωλήσεις κόκκινων δανείων όπως Unicredit, San Paolo….οι ελληνικές τράπεζες σχεδιάζουν ΑΜΚ
Οι ελληνικές τράπεζες θα κληθούν να πουλήσουν μαζικά μεγάλα πακέτα προβληματικών ανοιγμάτων π.χ. τράπεζα μπορεί να πουλήσει εφάπαξ 8 δισεκ. προβληματικών δανείων.
Με SREP και μαζικές πωλήσεις κόκκινων δανείων οι ελληνικές τράπεζες διαμορφώνουν το πλέγμα των νέων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου.
Να σημειωθεί ότι το παράδειγμα το έχουν δώσει οι Ιταλικές τράπεζες με την Unicredit να επιλέγει να υλοποιεί αύξηση κεφαλαίου 12 δισεκ. και να πουλάει 17,7 δισεκ. προβληματικά δάνεια στο 13% της ονομαστικής αξίας.
Ακολούθησε η Intesa San Paolo η οποία πουλάει 10,8 δισεκ. προβληματικά δάνεια έναντι 3,1 δισεκ. ή 28% της ονομαστικής αξίας.  
Οι ελληνικές τράπεζες θα κληθούν να πουλήσουν μαζικά μεγάλα πακέτα προβληματικών ανοιγμάτων π.χ. τράπεζα μπορεί να πουλήσει εφάπαξ 8 δισεκ. προβληματικών δανείων.

SREP και πωλήσεις δανείων

Με την διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process ή SREP) ελληνικές τράπεζες και ΕΚΤ θα ξεκινήσουν άμεσα μια αποτίμηση βασικών κεφαλαιακών παραμέτρων (κεφαλαιακή επάρκεια, κεφαλαιακό απόθεμα κ.α.)  
Να σημειωθεί ότι με βάση τις παραμέτρους του SREP ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας π.χ. στην Alpha bank έχει οριστεί για το 2018 στο 12,875%.
Η διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process ή SREP) είναι μια δυναμική διαδικασία όπου οι τράπεζες θα ελεγχθούν εάν διαθέτουν επαρκή κεφάλαια και κεφαλαιακά αποθέματα.

Ταυτόχρονα θα ζητήσουν οι εποπτικές αρχές από τράπεζα ή τράπεζες να πουλήσουν μαζικά NPEs π.χ. 8 δισεκ. ευρώ εφάπαξ εξέλιξη που θα επιβαρύνει καίρια το κεφαλαιακό απόθεμα και ενώ η πώληση μειώνει το σταθμισμένο ενεργητικό, άρα ενισχύει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας από την άλλη τυχόν ζημίες από την πώληση θα πλήξουν τα κεφάλαια.
Λύσεις υπάρχουν.
Όμως όπως μας υπενθυμίζει πολύ έμπειρος έλληνας τραπεζίτης στην Ιταλία το 2016 μόνο η Unicredit υλοποίησε αύξηση κεφαλαίου 12 δισεκ. προαιρετικά και πούλησε προβληματικά δάνεια 17,7 δισεκ. στο 13% της ονομαστικής αξίας.
Π.χ. η Intesa San Paolo δεν υλοποίησε αύξηση κεφαλαίου αλλά πουλάει μαζικά προβληματικά δάνεια

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS