Κίνα: Στο 5% η ανεργία στα αστικά κέντρα το πρώτο τρίμηνο του 2018

Κίνα: Στο 5% η ανεργία στα αστικά κέντρα το πρώτο τρίμηνο του 2018
Οριακή μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017
Στα επίπεδα του 5% ανήλθε η ανεργία στις αστικές περιοχές της Κίνας το πρώτο τρίμηνο του 2018 καταγράφοντας οριακή μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.
Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της Κίνας το ποσοστό ανεργίας στις αστικές περιοχές καταγράφηκε στο 5% τον Ιανουάριο (από 5,2% τον Ιανουάριο του 2017) και τον Φεβρουάριο (από 5,4% τον Φεβρουάριο του 2017) και στο 5,1% τον Μάρτιο (από 5,2% τον Μάρτιο του 2017).
Η αγορά εργασίας παρέμεινε σταθερή στην Κίνα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS