Τρ. Πειραιώς: Η ενίσχυση του ευρώ συσφίγγει τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες, παρά τη χαλαρή νομισματική πολιτική της ΕΚΤ

Τρ. Πειραιώς: Η ενίσχυση του ευρώ συσφίγγει τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες, παρά τη χαλαρή νομισματική πολιτική της ΕΚΤ
Από το 2015 και ύστερα, οι αγορές κρατικών ομολόγων της ΕΚΤ (λόγω του ακολουθούμενου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης) υπερβαίνουν σε σημαντικό βαθμό της εκδόσεις
Παρά τη χαλαρή νομισματική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,  η ενίσχυση του ευρώ οδηγεί σε ελαφρώς σφιχτότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες, παρατηρεί στην τελευταία ανάλυσή της η τρ. Πειραιώς.
Σύμφωνα με την ανάλυση, η διατήρηση των χαμηλών παρεμβατικών επιτοκίων θα καταστήσει τη νομισματική πολιτική υποστηρικτική για την οικονομία και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη του πληθωρισμού δεν συνάδουν με αύξηση των παρεμβατικών επιτοκίων.Οι προσδοκίες των αγορών έχουν ελαφρώς ενισχυθεί κατά τη διάρκεια του 2018 για τα επιτόκια από το 2020 και ύστερα.
Από το 2015 και ύστερα, οι αγορές κρατικών ομολόγων της ΕΚΤ (λόγω του ακολουθούμενου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης) υπερβαίνουν σε σημαντικό βαθμό της εκδόσεις.
Όμως, η διαφορά αυτή μειώνεται σταδιακά.Η οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης βάσει της πλειοψηφίας των πρόδρομων δεικτών.
Όμως, κάποιες εκ των μεταβλητών των πραγματικών οικονομικών στοιχείων έχουν κινηθεί προς τη φάση της επιβράδυνσης.
Έως το τέλος του 2018, το πραγματικό ΑΕΠ θα υπερβαίνει έστω οριακά το δυνητικό ΑΕΠ σε στην πλειοψηφία των χωρών μελών της Ευρωζώνης.O δείκτης των οικονομικών εκπλήξεων δείχνει ότι η πλειοψηφία των στοιχείων που δημοσιεύονται είναι ελαφρώς χειρότερη σε σύγκριση με τις προσδοκίες – εκτιμήσεις.
Παράλληλα, σχετικά με τον πληθωρισμό δεν καταγράφονται εκπλήξεις.
Παράλληλα, οι δείκτες συστημικού και ανάληψης επενδυτικού κινδύνου εξακολουθούν να διαμορφώνονται σε σχετικά πολύ χαμηλό επίπεδο.www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS