Σχηματισμός Παραλληλογράμμου: 'Ενας από τους πιο γνωστούς και ευδιάκριτους σχηματισμούς στην Τεχνική Ανάλυση

Σχηματισμός Παραλληλογράμμου: 'Ενας από τους πιο γνωστούς και ευδιάκριτους σχηματισμούς στην Τεχνική Ανάλυση
Ο σχηματισμός αυτός πολλές φορές αναφέρεται και σαν “trading range” (σε εύρος) ή περίοδος ενσωμάτωσης.
  • Πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς και ευδιάκριτους σχηματισμούς στην Τεχνική Ανάλυση, ενώ ανάλογα με το σημείο που θα τον συναντήσουμε στο διάγραμμα της τιμής δίνεται και η ανάλογη ερμηνεία.

Ο σχηματισμός μπορεί να χαρακτηριστεί continuation” (συνέχισης) ή reversal” (αντιστροφής) και συναντάται είτε στο μέσο μιας τάσης, όπου μοιάζει με μια “παύση” της κίνησης και αντιπροσωπεύει την μάχη ανάμεσα σε αγοραστές και πωλητές για το ποιος θα πάρει τα ινία και θα καθορίσει την εξέλιξη της πορείας, είτε στα ακραία σημεία μιας τάσης, δηλαδή στο αποκορύφωμα ή στο ναδίρ της. Παρ’ ότι μπορούμε να λάβουμε στοιχεία για το χαρακτηρισμό του σχηματισμού δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως σίγουροι μέχρι να η τιμή τελικά να τον διασπάσει προς οποιαδήποτε από τις 2 κατευθύνσεις.

Τονίζουμε ξανά, ότι δεν υπάρχει κάποια ενσωματωμένη προκατάληψη στο σχηματισμό που να προμηνύει την επακόλουθη κίνηση. Τα μοτίβα του όγκου όγκου όμως, μπορούν πολλές φορές να μας δώσουν μηνύματα για την μελλοντική διάσπαση, περισσότερα όμως γι’ αυτό παρακάτω.

Πώς σχηματίζεται:

Ο σχηματισμός δημιουργείται από διαδοχικά ή και αλλεπάλληλα τεστ 2 ορίων, στα οποία και σχηματίζονται επίπεδα στήριξης και αντίστασης που πλαισιώνουν την κίνηση της τιμής και αποτελούν τις πλευρές του ορθογωνίου. Ο σχηματισμός αυτός πολλές φορές αναφέρεται και σαν “trading range” (σε εύρος) ή περίοδος ενσωμάτωσης.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η αναγνώριση του σχηματισμού πρέπει τα επίπεδα αντίστασης και στήριξης να έχουν δοκιμαστεί τουλάχιστον 2 φορές το καθένα. Η τιμή δηλαδή θα πρέπει να έχει αναπηδήσει τουλάχιστον 2 φορές σε κάθε επίπεδο, χωρίς αυτό να σημαίνει οτι πρέπει να είναι αγγίξει αυστηρά τα όρια, θα πρέπει όμως να τα πλησιάσει. Το ιδανικό μοτίβο το οποίο αναπαριστά και καλύτερα την κίνηση σχηματίζεται όταν οι δοκιμές των επιπέδων αντίστασης και στήριξης διαδέχονται η μία την άλλη.

Measuring PrincipleΈνα άλλο στοιχείο που συντελεί στην αναγνώριση του σχηματισμού είναι η χρονική του διάρκεια. Για να θεωρηθεί έγκυρος ο σχηματισμός θα πρέπει να έχει εκτείνεται τουλάχιστον για κάποιες βδομάδες ή μήνες – το ιδανικό θα ήταν ένα διάστημα 2-3 μηνών.
Από την άλλη, αν το μοτίβο έχει σχηματιστεί σε λιγότερο από 3 εβδομάδες, τότε μιλάμε για σχηματισμό σημαίας. (Γενικότερα όπως θα παρατηρήσετε, ο σχηματισμός αυτός έχει πολλές ομοιότητες με τους σχηματισμούς συμμετρικού τριγώνου ή σημαίας).

Ερμηνεία:

Βάση της ωρίμανσης

Για να πληρεί τις προϋποθέσεις ώστε να τον χαρακτηρίσουμε “continuation” θα πρέπει να προϋπήρχε μια εμφανής τάση. Καθοριστικής σημασίας όμως είναι και ο βαθμός ωρίμανσης της τάσης. Αν η τρέχουσα τάση υπάρχει για λίγους μόνο μήνες, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες ο σχηματισμός του παραλληλογράμμου να είναι συνέχισης της τάσης, ενώ όσο πιο “ώριμη”, τότε είναι μάλλον πιθανότερο να πρόκειται τελικά για σχηματισμός αντιστροφής και όχι για συνέχισης.

Βάση του όγκου

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που μας δίνει μια αίσθηση του momentum και μας βοηθά να προβλέψουμε την κατεύθυνση του ξεσπάσματος της τιμής είναι ο όγκος συναλλαγών. Παρ’ ότι ο όγκος δεν ακολουθεί συγκεκριμένο μοτίβο όπως πολλές φορές γίνεται με τους τριγωνικούς σχηματισμούς, αλλά είναι μάλλον ακανόνιστος, σημαντικές αυξομειώσεις του μπορούν να μας προϊδεάσουν για τη μελλοντική κατεύθυνση. Αν για παράδειγμα ο όγκος μειώνεται κατά τη διάρκεια του σχηματισμού, μια απότομη αύξηση του μας δείχνει οτι η κατεύθυνση της κίνησης που στήριξε είναι πολύ πιθανό είναι και αυτή που τελικά θα επικρατήσει. Αν ο όγκος αυξομειώνεται (“κυκλικά”) τότε θα πρέπει να επικεντρώσετε την προσοχή σας στην κατεύθυνση που υποστηρίζεται από τον περισσότερο όγκο, καθώς θα αποτελεί ένδειξη για το μελλοντικό ξέσπασμα της τιμής.

Η αξιολόγηση της διάσπασης

Αφού παρατηρηθεί διάσπαση μίας εκ των δύο γραμμών οι επενδυτές χρησιμοποιούν 3 τρόπους για να αξιολογήσουν την εγκυρότητα της διάσπασης.

Ο πρώτος είναι μετρώντας το ποσοστό (%) μεταβολής της τιμής μετά την κίνηση. Για παράδειγμα αν η κίνηση μεταβάλλει την τιμή περισσότερο από 3% αφού γίνει η διάσπαση τότε η κίνηση αποκτά “βάρος” και θεωρείται πιο έγκυρη.

Ένας άλλος τρόπος είναι η χρονική επιβεβαίωση. Αν δηλαδή η τιμή συνεχίζει να κινείται προς την κατεύθυνση της διάσπασης για πάνω από 3 μέρες, η διάσπαση θεωρείται έγκυρη ακόμα και αν η τιμή δεν έχει μεταβληθεί πάνω από 3%.

Τέλος, όπως αναφέραμε, πολλοί επενδυτές χρησιμοποιούν ώς λυδία λίθο τον όγκο. Αν η κίνηση διάσπασης συνοδεύεται από ικανοποιητικό όγκο τότε η κίνηση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα.
Στο σημείο αυτό, να σημειώσουμε ότι πολλές φορές, μετά την διάσπαση παρατηρείται επιστροφή της τιμής κοντά στο επίπεδο (στήριξης ή αντίστασης) που διασπάστηκε. Η κίνηση αυτή είναι αναμενόμενη και δεν πρέπει να μας φοβίζει καθώς βασικό αξίωμα της τεχνικής ανάλυσης είναι οτι τα διασπασμένα επίπεδα αντίστασης γίνονται επίπεδα στήριξης και το αντίστροφο. Μια αντίθετη κίνηση προς τα προηγούμενα επίπεδα δεν πρέπει δηλαδή να είναι πάντα ανησυχητική, αντιθέτως μπορεί να μας δώσει την ευκαιρία να επανατοποθετηθούμε και να “πιάσουμε” τη κίνηση ευνοϊκότερα.

Πώς να τοποθετηθούμε:

Υπάρχουν δύο στρατηγικές που μπορούμε να καταστρώσουμε/ακολουθήσουμε πάνω σ’ αυτό το σχηματισμό.
Η πρώτη αφορά στις κινήσεις εντός των 2 επιπέδων και προσδοκά στην αποκομιδή κέρδους από τις αλλεπάλληλες πτώσεις και ανόδους. Στόχος του επενδυτή είναι να αγοράσει όταν η τιμή βρίσκεται κοντά στο επίπεδο στήριξης και να πουλήσει όταν βρεθεί κοντά στο επίπεδο αντίστασης. Ή αντίστροφα, να πουλήσει (Short) στα επίπεδα αντίστασης και να κλείσει την θέση του κοντά στο επίπεδο στήριξης. Για καλύτερη διαχείριση του ρίσκου σε περίπτωση που η έκβαση της κίνησης είναι αντίθετη των προσδοκιών μας, πολλές φορές συνίσταται ένα πολύ κοντινό “stop” της τάξης του 3%.

Η δεύτερη στρατηγική αφορά την εκμετάλλευση της κίνησης μετά την διάσπαση του σχηματισμού. Για περιπτώσεις που δεν γνωρίζουμε ή δεν μπορούμε να έχουμε επαρκή στοιχεία για να προβλέψουμε την κατεύθυνση της διάσπασης είναι η εντολές OCOαποτελούν ιδανική επιλογή. Ο στόχος προς επίτευξη σ’ αυτή την περίπτωση μπορεί να τεθεί ακολουθώντας τον εξής απλό κανόνα, γνωστό και ως Measuring Principle:Μετράμε το ύψος του “ορθογωνίου” του σχηματισμού και το εφαρμόζουμε προς την κατεύθυνση της διάσπασης.

Measuring PrincipleΜπαλής Αλέξης

http://www.bankingnews.gr


Δ.Ν.

BREAKING NEWS