Στις 7/5 η νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τηλέτυπος - Παραιτήθηκε ο πρόεδρος κ. Γ. Μήτραινας

Στις 7/5 η νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τηλέτυπος - Παραιτήθηκε ο πρόεδρος κ. Γ. Μήτραινας
Στις 7/5 η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τηλέτυπος - Παραιτήθηκε ο πρόεδρος κ. Γ. Μήτραινας
Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Τηλέτυπος την 17η Απριλίου 2017, προσήλθαν πέντε μέτοχοι εκπροσωπούντες 37.390 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,037096% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.
Μη σχηματισθεί απαρτίας, το σώμα όρισε χρόνο και τόπο επαναληπτικής συνεδριάσεως τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 και ώρα 12:30 στο ξενοδοχείο Hilton (Βασ. Σοφίας 46).
Παράλληλα η Τηλέτυπος ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι την 17/4/2018 υπέβαλε την παραίτησή του ο πρόεδρος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ. Γ. Μήτραινας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS