Fitch: Αναβαθμίζεται σε «ΒΒ+» η αξιολόγηση της Κύπρου - Θετικό το outlook

Fitch: Αναβαθμίζεται σε «ΒΒ+» η αξιολόγηση της Κύπρου - Θετικό το outlook
Σύμφωνα με τη Fitch η ευελιξία της εξωτερικής χρηματοδότησης της Κύπρου βελτιώθηκε σημαντικά από τότε που η χώρα έφυγε από το μνημόνιο τον Μάρτιο του 2016.
Στην αναβάθμιση σε «ΒΒ+» της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης της Κύπρου προχώρησε ο μαρικανικός οίκος αξιολόγησης Fitch, ενώ θετικό είναι το outlook.
Σύμφωνα με τη Fitch η ευελιξία της εξωτερικής χρηματοδότησης της Κύπρου βελτιώθηκε σημαντικά από τότε που η χώρα έφυγε από το μνημόνιο τον Μάρτιο του 2016.
Η κυβέρνηση της Κύπρου αξιοποίησε τις διεθνείς αγορές τον Ιούνιο του 2017 και οι εξωτερικές πληρωμές τόκων προβλέπεται να μειωθούν στο 6,6% των εσόδων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 2018-2019 κατά μέσο όρο, από 16,2% το 2011-2012.
Η Κύπρος προσελκύει επίσης μεγάλες ξένες άμεσες επενδύσεις στους τομείς των κατασκευών, του τουρισμού, της ενέργειας και της εκπαίδευσης.
Τα ταμειακά αποθέματα ανέρχονταν σε 1,2 δισ. ευρώ στο τέλος του 2017, καλύπτοντας τις αναμενόμενες ακαθάριστες ανάγκες χρηματοδότησης για το 2018.
Η δημοσιονομική επίδοση της Κύπρου έχει επωφεληθεί από μια πολύ ισχυρή κυκλική οικονομική ανάκαμψη και μια συνετή δημοσιονομική πολιτική.
Ο οίκος αξιολόγηςη προβλέπει ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να καταγράφει δημοσιονομικά πλεονάσματα ύψους 1,1% του ΑΕΠ το 2018 και το 2019, αφού υπερβεί το δημοσιονομικό της στόχο το 2017 με εκτιμώμενο πλεόνασμα 1,9% του ΑΕΠ.
Η δυναμική αγορά εργασίας και η βιώσιμη οικονομική δυναμική θα στηρίξουν τα έσοδα, ενώ η πρόσφατη συμφωνία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις θα περιορίσει την αύξηση του μισθολογικού κόσστους στην αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ και το πάγωμα προσλήψεων που θα υιοθετηθεί στο δημόσιο τομέα θα συμβάλει στη συγκράτηση των τρεχουσών δαπανών.
Η μεσοπρόθεσμη δυναμική του χρέους δείχνει μια σταθερή πτωτική τάση, η οποία θα δώσει στην Κύπρο ένα ορισμένο δημοσιονομικό περιθώριο για να απορροφήσει τυχόν ενδεχόμενες υποχρεώσεις που θα προέρθουν από τον τραπεζικό τομέα.
Η ισχυρή αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ, με πρόβλεψη 4% μεσοπρόθεσμα, τα συνεχιζόμενα αναμενόμενα πρωτογενή πλεονάσματα και η σταδιακή αύξηση των ονομαστικών πραγματικών επιτοκίων θα οδηγήσουν σε μείωση του λόγου του ακαθάριστου γενικού δημόσιου χρέους (ΑΕΠ) / ΑΕΠ σε λιγότερο από 90% μέχρι το 2022.
Το χρέος του ιδιωτικού τομέα και τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) παραμένουν υψηλά και εξακολουθούν να επιβαρύνουν το νέο δανεισμό, αλλά η Fitch εκτιμά ότι η οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου θα είναι ανθεκτική.
Οι καταθέσεις των νοικοκυριών είναι επίσης σημαντικές στο 123% του ΑΕΠ στα τέλη του 2017, διπλάσιες από το ύψος των στεγαστικών δανείων των νοικοκυριών και η έντονη αύξηση της απασχόλησης και οι αυξανόμενοι μισθοί θα βοηθούσαν στην ομαλή ιδιωτική κατανάλωση, εάν αυξανόταν το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους.
Η αδυναμία του τραπεζικού τομέα παραμένει ένας κίνδυνος για τα δημόσια οικονομικά και αναδεικνύει το την αξιολόγηση του πιστωτικού προφίλ της Κύπρου.
Η κυβέρνηση κατέβαλε 2,5 δισ. Ευρώ στην Κυπριακή Συνεταιριστική Τράπεζα (CCB) τον Απρίλιο του 2018 για να ανακουφίσει τις ανησυχίες των καταθετών πριν από την αναμενόμενη πώληση του πλειοψηφικού μεριδίου του κράτους στην τράπεζα και μετά από μια πρόσφατη εκροή καταθέσεων από την CCB.
Επιπλέον, οι κυπριακές αρχές προτίθενται να δρομολογήσουν ένα νέο καθεστώς "Estia" το οποίο θα εφαρμοζόταν στο πρόβλημα των στεγαστικών δανείων προς τις τράπεζες σε ευάλωτες ομάδες, που σήμερα υπολογίζονται σε 3 δισ. ευρώ.
Το σύστημα θα βασίζεται σε αναδιαρθρώσεις δανείων και κρατικές επιχορηγήσεις για την παροχή κινήτρων για την αποπληρωμή  και θα συνεπαγόταν εκτιμώμενο ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 0,25% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα.
Ο λόγος των ΝΡΕ προς τα συνολικά δάνεια μειώθηκε σταδιακά σε 42,5% στο τέλος του 2017 (109% του ΑΕΠ), από 46,4% στο τέλος του 2016.
Η μείωση οφείλεται στην αύξηση των αποπληρωμών, στην αναδιάρθρωση του χρέους, στις διαγραφές δανείων και στην ευρεία προσφυγή σε συμβάσεις ανταλλαγής χρέους προς περιουσιακά στοιχεία.
Ωστόσο, οι εξελίξεις ήταν ανομοιογενείς μεταξύ των τραπεζών, καθώς οι δύο μεγαλύτερες εγχώριες τράπεζες της χώρας, η Τράπεζα Κύπρου (BoC) και η Ελληνική Τράπεζα (HB) προχώρησαν ταχύτερα από τον συνεταιριστικό τομέα, όπου οι ΝΡΕ αποτελούσαν το 59% των συνολικών δανείων στα τέλη Σεπτεμβρίου 2017.
Η κεφαλαιοποίηση παραμένει πάνω από τις ρυθμιστικές απαιτήσεις, αλλά μειώθηκε το 2017, με τα ίδια κεφάλαια της Κατηγορίας CET 1 να μειώνονται κατά 1% σε 14,9%, καθώς οι τράπεζες αύξησαν τις προβλέψεις τους και κατέγραψαν κάποιες ζημίες.
Τα ανεπεξέργαστα NPEs για τον ανήλθαν σε 11 δισ. ευρώ (57% του ΑΕΠ) στο τέλος του 2017, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποιες κεφαλαιακές ελλείψεις.
Αυτό το επίπεδο NPEs είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με το συνολικό κεφάλαιο Tier 1 του τραπεζικού τομέα ύψους 5,4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2017.
Η ρευστότητα βελτιώθηκε όπως υποδηλώνεται από την αποπληρωμή του υπολοίπου της ΕΚΤ έκτακτης ανάγκης (ELA) για την παροχή ρευστότητας το 2017 και οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 3,1% σε ετήσια βάση σε 49,4 δισ. εΕυρώ το Δεκέμβριο του 2017.
H Fitch δεν αναμένει σημαντική πρόοδο με τις συνομιλίες επανένωσης μεταξύ των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων κατά τα επόμενα τρίμηνα.
Η επανένωση θα αποφέρει μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη και για τις δύο πλευρές, αλλά θα συνεπαγόταν βραχυπρόθεσμο κόστος και αβεβαιότητες.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS