Στο μικροσκόπιο της ΕΚΤ τα κέρδη των τραπεζών για το 2017 και οι ζημιές από τα κόκκινα δάνεια

Στο μικροσκόπιο της ΕΚΤ τα κέρδη των τραπεζών για το 2017 και οι ζημιές από τα κόκκινα δάνεια
Η ΕΚΤ εκτιμά ότι ενδεχομένως κάποιες τράπεζες να έχουν αναστείλει την εγγραφή ζημιών από δάνεια, εκμεταλλευόμενη το νέο λογιστικό κανόνα
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προειδοποιήσει τις τράπεζες να ελέγχει τα κέρδη τους για το 2017, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν έχουν κάνει αθέμιτη χρήση ενός νέου λογιστικού κανόνα, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τη ζημιά τους από τα κόκκινα δάνεια.
Αυτό υποστηρίζει σε δημοσίευμά της η ιταλική εφημερίδα Il Sole 24 Ore, επικαλούμενη επιστολή, που απέστειλε ο εποπτικός μηχανισμός της ΕΚΤ στις τράπεζες.
Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα, ο νέος κανόνας, που ετέθη σε ισχύ στις αρχές του 2018, αναγκάζει τις τράπεζες να εγγράφουν τις ζημίες, που έχουν ήδη υποστεί, αλλά και εκείνες που αναμένονται. Δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να «απλώσουν» τον αντίκτυπο σε περίοδο πέντε ετών από την έναρξη της ισχύος του κανόνα.
Η ΕΚΤ εκτιμά ότι ενδεχομένως κάποιες τράπεζες να έχουν αναστείλει την εγγραφή ζημιών από δάνεια, εκμεταλλευόμενη το παραπάνω καθεστώς. Ζητά έτσι από τις τράπεζες και τις ελεγκτικές αρχές να είναι προσεχτικές.
Όπως επισημαίνει η Il Sole, οι κορυφαίες τράπεζες της Ιταλίας έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να προβούν σε αναθεώρηση των αποτελεσμάτων τους, υποστηρίζοντας ότι έχουν εφαρμόσει το νέο κανόνα ορθά.
Κατά τη δημοσίευση των κερδών του περασμένου έτους, όλες οι μεγάλες ιταλικές τράπεζες δήλωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν σημαντικές καταγραφές στην αρχή του 2018 οπότε και τέθηκε σε ισχύ ο κανόνας IFRS9.
Ειδικότερα εξετάζονται οι μεγαλύτερες μειώσεις των κόκκινων δανείων των τραπεζών στο πλαίσιο του νέου λογιστικού προτύπου.
Πρόκειται για έναν τρόπο επαλήθευσης ότι τα θεσμικά όργανα δεν επωφελήθηκαν αδικαιολόγητα από τα οφέλη που απορρέουν από τη σταδιακή εισαγωγή των επιπτώσεων της μεταρρύθμισης.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας η ΕΚΤ προτείνει οι τράπεζες και οι ελεγκτές να μην λογοδοτούν για ζημίες από απαιτήσεις που παρουσιάστηκαν  στο παρελθόν και επέλεξαν να καταγράψουν ζημίες κεφαλαίου σε δάνεια μόνο στην αρχή του 2017, κατά το πρώτο τρίμηνο.
Σύμφωνα με την εποπτεύουσα αρχή, οι τράπεζες θα μπορούσαν να έχουν κάνει «λανθασμένη εκτίμηση των προβλέψεων που καθορίστηκε σύμφωνα με το Ias39 στο τέλος του 2017».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα θα πρέπει να αποκλειστεί οι τράπεζες να μπορούν να αναθεωρήσουν τα αποτελέσματα του 2017 που έχουν ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή οριστικά από τις συνελεύσεις των μετόχων.
Πάντως η εν λόγω κίνηση της ΕΚΤ εξέπληξε τα διευθυντικά στελέχη των τραπεζών ιδιαίτερα στην Ιταλία σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα.  
Εάν οι οικονομικές καταστάσεις του 2017 έχουν ήδη αποκαλυφθεί, οι τριμηνιαίες είναι στην πραγματικότητα κλειστές, έτσι ώστε τα θεσμικά όργανα να έχουν κοινοποιήσει έως την 1η Φεβρουαρίου εάν και σε ποιο βαθμό θα χρησιμοποιούσαν τις μεταβατικές διατάξεις που προβλέπονται από το CRR

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS