Οποιαδήποτε ανοδική κερδοσκοπική κίνηση στις μετοχές των τραπεζών τους προσεχείς μήνες… ευκαιρία για ΑΜΚ

Οποιαδήποτε ανοδική κερδοσκοπική κίνηση στις μετοχές των τραπεζών τους προσεχείς μήνες… ευκαιρία για ΑΜΚ
Οι νέες αυξήσεις κεφαλαίου θα είναι αναπτυξιακές προσθετικές, θα έρθουν και θα προσθέσουν κεφάλαιο δηλαδή θα προσθέσουν αξία στους μετόχους, οπότε και ευκολότερα θα υλοποιηθούν και σε λογικές τιμές
Μπορεί και οι 4 ελληνικές τράπεζες να απέφυγαν την άμεση ανάγκη για αυξήσεις κεφαλαίου, μπορεί σχετικά σύντομα να ανακοινώσουν σχέδια για εκδόσεις ομολογιακών tier 2 και υβριδικές εκδόσεις tier 1…αλλά στο μυαλό όλων των διοικήσεων είναι οι αυξήσεις κεφαλαίου.
Κορυφαίος τραπεζίτης αναφέρει ότι «εάν δούμε στο μέλλον, τους προσεχείς μήνες κάποια ανοδική κερδοσκοπική κίνηση στις μετοχές των τραπεζών θα πρέπει ταυτόχρονα να σκεφθούμε…υπάρχει πρόσφορο έδαφος για αυξήσεις κεφαλαίου;.
Εκτιμώ ότι αύξηση κεφαλαίου θα υλοποιηθεί αρχικά από τράπεζα που δεν χρειάζεται για να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο.
Π.χ. η Alpha bank δεν χρειάζεται αύξηση κεφαλαίου αλλά εάν υλοποιούσε σε βάθος μηνών π.χ. 1 με 1,5 δισεκ. θα ενίσχυε τα κεφάλαια της με τέτοιο τρόπο ώστε επιθετικότερα να πουλήσει προβληματικά δάνεια και ανοίγματα.
Κάποια στιγμή εντός του 2019 οι τράπεζες θα φθάσουν στον πυρήνα των προβληματικών δανείων και τότε για όλες τις τράπεζες θα δημιουργηθούν οι ανάγκες για νέες αυξήσεις κεφαλαίου.
Ίσως είναι αφορμή το SREP όπου θα ενταχθεί και το TAR των ελληνικών τραπεζών.
Το SREP είναι η διαδικασία αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας και των κεφαλαιακών αποθεμάτων των τραπεζών και το TAR είναι η ανασκόπηση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων.
Στο τέλος της ημέρας ενώ δεν το θέλουν θα διαπιστώσουν ότι οι αυξήσεις κεφαλαίου είναι η λύση για την ανάκαμψη των ελληνικών τραπεζών.
Όμως οι αυξήσεις κεφαλαίου για να είναι επιτυχημένες άπαξ και δεν έχει κανένα νόημα η αύξηση να είναι 500 εκατ αλλά 1 ή 1,5 δισεκ. θα πρέπει η τιμή της ΑΜΚ του 2019 να είναι υψηλότερη ή τουλάχιστον ή ίδια με την ΑΜΚ του 2015.
Κάποιες τράπεζες ίσως μπορέσουν να ανεβάσουν τις μετοχές τους ώστε η τιμή της νέας αύξησης κεφαλαίου να είναι κατ΄ ελάχιστο η ίδια με του 2015 ή και υψηλότερη.
Θα είναι ισχυρό κίνητρο καθώς δεν θα μιλάμε για ανακεφαλαιοποιήσεις αλλά για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Οι ανακεφαλαιοποιήσεις κάλυπταν κεφαλαιακές ζημίες και προφανώς είχε προηγηθεί καταστροφή των μετόχων.
Οι νέες αυξήσεις κεφαλαίου θα είναι αναπτυξιακές προσθετικές, θα έρθουν και θα προσθέσουν κεφάλαιο δηλαδή θα προσθέσουν αξία στους μετόχους, οπότε και ευκολότερα θα υλοποιηθούν και σε λογικές τιμές»

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS