Στις 30/4 ξεκινά η διπαραγμάτευση των 254.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών της Τζιρακιάν

Στις 30/4 ξεκινά η διπαραγμάτευση των 254.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών της Τζιρακιάν
Στις 30/4 ξεκινά η διπαραγμάτευση των 254.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών της Τζιρακιάν
Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής (26/4) συνεδρίασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:
Δευτέρα 30 Απριλίου 2018
Έναρξη διαπραγμάτευσης των 254.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρίας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.» (ISIN:GRS095001004), σε συνέχεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS