Η Unicredit με 7,1% στο δυσμενές σενάριο υλοποίησε ΑΜΚ 13 δισ – Η Εθνική 6,9%, η Eurobank 6,8%, η Πειραιώς 5,9% τι θα πράξουν;

Η Unicredit με 7,1% στο δυσμενές σενάριο υλοποίησε ΑΜΚ 13 δισ – Η Εθνική 6,9%, η Eurobank 6,8%, η Πειραιώς 5,9% τι θα πράξουν;
Βραχυπρόθεσμα έρχονται ομολογιακά tier 2 ή υβριδικά tier 1 και σε επόμενη φάση αυξήσεις κεφαλαίου
Στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 – δηλαδή πριν 7 μήνες -  το bankingnews είχε αναφέρει ότι το μοντέλο Unicredit της μεγάλης ιταλικής τράπεζας θα υιοθετηθεί και στην Ελλάδα.
Η Unicredit πέρασε το stress tests στις 29 Ιουλίου 2016 με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 7,1% στο δυσμενές σενάριο… και υλοποίησε αύξηση κεφαλαίου 13 δισεκ. ευρώ μετά από 7 μήνες… πουλώντας και 17,7 δισεκ. προβληματικά δάνεια στο 13% της ονομαστικής αξίας.
Το μοντέλο Unicredit θα υλοποιηθεί στις ελληνικές τράπεζες.
Να σημειωθεί ότι στο δυσμενές σενάριο του stress tests των ελληνικών τραπεζών επιτεύχθηκαν οι εξής επιδόσεις.
Πρώτη η Alpha bank με core tier 1 στο 9,5% ή 9,6%
Δεύτερη η Εθνική με core tier 1 στο δυσμενές σενάριο 6,9%
Τρίτη η Eurobank με core tier 1 στο δυσμενές σενάριο 6,8%
Τέταρτη η Πειραιώς με core tier 1 στο δυσμενές σενάριο 5,9%
Με βάση το σημείο αναφοράς που είναι η Unicredit με 7,1%....έχουμε στο stress tests των ελληνικών τραπεζών 3 τράπεζες με χαμηλότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1.
Η Εθνική με 6,9%, η Eurobank με 6,8% και η Πειραιώς με 5,9%.
Το βασικό και εύλογο ερώτημα ή συνειρμός είναι εάν η Unicredit με 7,1% κεφαλαιακή επάρκεια στο δυσμενές σενάριο, υλοποίησε προαιρετικά αύξηση κεφαλαίου 13 δισεκ. δεν θα πρέπει και οι ελληνικές τράπεζες προαιρετικά να υλοποιήσουν αυξήσεις κεφαλαίου;

Βραχυπρόθεσμα έρχονται ομολογιακά tier 2 ή υβριδικά tier 1 και σε επόμενη φάση αυξήσεις κεφαλαίου

Οι ελληνικές τράπεζες και ειδικά Πειραιώς, Eurobank και Εθνική θα ανακοινώσουν εκδόσεις ομολόγων tier 2 ή υβριδικών εκδόσεων έως 1,5 δισεκ. ευρώ.
Ο SSM και η ΕΚΤ διάκεινται θετικά οι ελληνικές τράπεζες να αυξήσουν τα κεφάλαια τους και με τέτοια εργαλεία γιατί αυτά λειτουργούν ως αναχώματα προστασίας στους καταθέτες.
Να τονιστεί ότι στο παρελθόν π.χ. ανακεφαλαιοποιήσεις 2015 οι ελληνικές τράπεζες χρησιμοποίησαν όλα τα LME (στοιχεία παθητικού στον ισολογισμό) όλα τα ομολογιακά ή υβριδικά ή προνομιούχες που κατείχαν πριν φθάσουν να υλοποιήσουν αυξήσεις κεφαλαίου.

Το 2019 θα είναι χρονιά αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου για τις ελληνικές τράπεζες

Το bankingnews ήδη από τον Αύγουστο του 2017 υποστηρίζει ότι το 2019 θα είναι η χρονιά αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου για τις ελληνικές τράπεζες.
Τα βασικά ερωτήματα είναι τι ύψους θα είναι οι ΑΜΚ, σε ποιες τιμές και τι θα πράξουν οι παλαιοί μέτοχοι.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αύξηση κεφαλαίου έχουν η Εθνική και Πειραιώς για διαφορετικούς λόγους.
Στην Εθνική το ΤΧΣ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ελέγχει το 40,39% και έχει πλήρη δικαιώματα ψήφου.
Εάν δεν συναινέσει σε μια αύξηση κεφαλαίου θα δημιουργηθεί πρόβλημα εάν δεν έχει βρεθεί στρατηγικός επενδυτής.
Αλλά στρατηγικός επενδυτής δεν θα βρεθεί καθώς το ελληνικό banking στο μέλλον ούτε υψηλή κερδοφορία μπορεί να πετύχει, ούτε υψηλά μερίσματα μπορεί να διανείμει.
Ποιο εύκολα αύξηση κεφαλαίου υλοποιεί η ισχυρότερη τράπεζα η Alpha bank καθώς μπορεί με τον αέρα της πρωτιάς στο stress tests να ζητήσει νέα κεφάλαια για να επιταχύνει την εξυγίανση της και ταυτόχρονα σχεδόν να μηδενίσει το ΤΧΣ το ποσοστό του στην Alpha bank.
Στην Πειραιώς που είναι πολύ απαραίτητη η αύξηση κεφαλαίου το βασικό πρόβλημα λέγεται παλαιοί μέτοχοι καθώς το ΤΧΣ με 26,42% και ο Paulson με 9,23% πρέπει να αποφασίσουν εάν θα συμμετάσχουν.
(Το ΤΧΣ δεν θα συμμετάσχει σε νέα αύξηση κεφαλαίου ελληνικής τράπεζας)
Να σημειωθεί ότι ο Paulson στο παρελθόν φερόταν να ελέγχει μαζί με φίλα προσκείμενους μετόχους το 20% της Πειραιώς +26,42% το ΤΧΣ πρόκειται για ένα ποσοστό 46-47% που πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει σε μια μελλοντική αύξηση κεφαλαίου.
Ως προς το ύψος των αυξήσεων ορθά υποστηρίζουν ορισμένοι τραπεζίτες ότι αύξηση 500 εκατ δεν έχει κανένα νόημα.
Μια αύξηση θα έχει νόημα εάν είναι 1 δισεκ. ή κατά το προτιμότερο 1,5 δισεκ. ευρώ.
Χρονικά το α΄ 4μηνο του 2019 θα είναι πολύ κρίσιμο για τις αυξήσεις κεφαλαίου.
Χρηματιστηριακά επειδή η αγορά θα παγιδευτεί στο μικρόκοσμο των αυξήσεων κεφαλαίου δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερα ανοδικά περιθώρια.
Μόνη εξαίρεση εάν υπάρξουν κάποιες σκόπιμες κερδοσκοπικές εξάρσεις για να διαμορφώσουν τις μελλοντικές τιμές ΑΜΚ σε πιο λογικά ή ικανοποιητικά επίπεδα για να μετριαστεί το dilution των παλαιών μετόχων.
Για να υποστεί dilution – απίσχναση – μείωση ένας μέτοχος οι παράμετροι είναι δύο
-μη συμμετοχή σε μια ΑΜΚ
-Τιμή αύξησης πολύ χαμηλότερη από την προηγούμενη π.χ. τις αυξήσεις κεφαλαίου του 2015.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS