Οι τράπεζες στο βασικό σενάριο το 2018 θα επιτύχουν κέρδη 368 εκατ εμφανίζουν P/E 25....

Οι τράπεζες στο βασικό σενάριο το 2018 θα επιτύχουν κέρδη 368 εκατ εμφανίζουν P/E 25....
Στο βασικό σενάριο για το 2018 εμφανίζουν κέρδη 368 εκατ που αυτό σημαίνει P/E δηλαδή δείκτης κεφαλαιοποίηση προς κέρδη 25 καθιστώντας τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές ακριβές.
Οι ελληνικές τράπεζες με βάση τις παραδοχές του stress tests στο βασικό σενάριο εμφανίζουν κέρδη και στο δυσμενές σενάριο ζημίες.
Στο βασικό σενάριο για το 2018 εμφανίζουν κέρδη 368 εκατ που αυτό σημαίνει P/E δηλαδή δείκτης κεφαλαιοποίηση προς κέρδη 25 καθιστώντας τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές ακριβές.
Από τα αξιοσημείωτα είναι ότι στο βασικό σενάριο η Εθνική εμφανίζει ζημίες το 2018 περίπου -223 εκατ ευρώ.
Στο βασικό σενάριο για το 2019 οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν κέρδη 1,47 δισεκ. και εάν αυτά επιτευχθούν τότε το P/E θα είναι ελκυστικότατο.
Στο δυσμενές σενάριο οι τράπεζες για το 2018 εμφανίζουν ζημίες -7,29 δισεκ. ευρώ και για το 2019 ζημία -952 εκατ ευρώ.
Εάν δεχθούμε ότι η αλήθεια είναι κάπου στην μέση με τάση θετική....τότε τουλάχιστον για το 2018 οι μετοχές των τραπεζών είναι ακριβές.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS