Ποιες είναι οι «πηγές» ανησυχιών των επενδυτών στους ισολογισμούς των εισηγμένων που πιέστηκαν

Ποιες είναι οι «πηγές» ανησυχιών των επενδυτών στους ισολογισμούς των εισηγμένων που πιέστηκαν
Εξυπηρέτηση δανεισμού, ανυπαρξία κερδών και ύψος απαιτήσεων και αποθεμάτων προβληματίζει στελέχη της αγοράς και επενδυτές
Συγκεκριμένες γραμμές από τις λογιστικές καταστάσεις μπαίνουν λόγω της υπόθεσης Folli Follie στο «στόχαστρο» επενδυτών και αναλυτών.
Στοιχεία που σε άλλες περιόδους θα γίνονταν αποδεχτά ως έχουν, αλλά τώρα λόγω των τελευταίων εξελίξεων, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και οι επενδυτές κάνουν δεύτερες σκέψεις.
Η ανυπαρξία κερδών, οι υψηλές απαιτήσεις, τα μεγάλα αποθέματα, τα κέρδη που δεν συνοδεύονται από παραγωγή ρευστών μέσω ταμειακών ροών και ο υψηλός δανεισμός είναι μεταξύ άλλων οι βασικές πηγές ανησυχιών των επενδυτών από τις λογιστικές καταστάσεις.
Συγκεκριμένες επιχειρήσεις βρέθηκαν τις προηγούμενες συνεδριάσεις να καταγράφουν μεγάλες απώλειες εξαιτίας προβληματισμών των επενδυτών για ορισμένες γραμμές στους ισολογισμούς.
Στελέχη της αγοράς σημειώνουν πως αν αποδειχθεί ότι σε κάποιες γραμμές ισολογισμών εισηγμένων πρέπει να γίνουν αλλαγές, όπως για παράδειγμα να γίνουν απομειώσεις στις απαιτήσεις ή τα αποθέματα, αυτό θα φέρει αλλαγές στις αποτιμήσεις των εταιρειών.
Πιο αναλυτικά, η ΔΕΗ στην οποία έχει μεγάλη θέση σορτ η Lansdowne (1,24%), εμφανίζεται να έχει εμπορικές απαιτήσεις 4,63 δισ. ευρώ και όπως αναφέρει και ο ορκωτός ελεγκτής η συσσωρευμένη απομείωση ανέρχεται στα 2,85 δισ. ευρώ, ενώ έχει καθαρό δανεισμό περί τα 4 δισ. ευρώ.
Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 804,7 εκατ. ευρώ από 811,3 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 88,7 εκατ. ευρώ (χωρίς τον ΑΔΜΗΕ).
Η Intalot εμφανίζει καλό και βελτιωμένο EBITDA στη χρήση 2017, αλλά δεν μπορεί να φέρει κέρδη στους μετόχους.
Οι ζημιές ανήλθαν στα 69,4 εκατ. ευρώ ενώ ο καθαρός δανεισμός ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ περίπου.
Η πορεία της Ιντραλότ παρέσυρε και τις άλλες εισηγμένες του ομίλου Κόκκαλη αλλά η γρήγορη αντίδραση της διοίκησης έβαλε φρένο στις ρευστοποιήσεις.
Η αδυναμία της MIG να εμφανίσει κέρδη οδήγησε τους επενδυτές σε ρευστοποιήσεις.
Το 2017 εμφάνισε ζημιές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 64,3 εκατ. ευρώ από 75 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημιές των τελευταίων ετών έχουν περιορίσει την καθαρή θέση στα 239 εκατ. ευρώ με το σύνολο των υποχρεώσεων να ανέρχεται στα 2,2 δισ. ευρώ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν στα 130 εκατ. ευρώ.
Η Folli Follie βρέθηκε να αμφισβητείται για τον αριθμό των καταστημάτων, το ύψος των ταμειακών διαθέσιμα αλλά και τα υψηλά αποθέματα και απαιτήσεις που έχει.
Βάσει του ισολογισμού τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν στα 446 εκατ. ευρώ και ο δανεισμός στα 613 εκατ. ευρώ περίπου.
Η συμμετοχή στη Dufry βέβαια μαζί με τα ταμειακά διαθέσιμα καλύπτουν τον συνολικό δανεισμό.
Ο όμιλος έχει εμπορικές απαιτήσεις 664 εκατ. ευρώ με συσσωρευμένες απομειώσεις μόλις 6,3 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος των αποθεμάτων ανέρχεται στα 635 εκατ. ευρώ.
Αν γίνει δηλαδή μία αναγωγή, τότε το κάθε κατάστημα έχει αποθέματα άνω του 1 εκατ. ευρώ!
Μία επιπλέον ανησυχία κάποιων στελεχών της αγοράς έχει να κάνει με τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία οι διοικήσεις των εισηγμένων επιλέγουν αν χρειάζεται να γίνει απομείωση.
Υπάρχουν εισηγμένες με πολύ υψηλά άυλα που αν προχωρήσουν σε απομείωση η καθαρή θέση θα δεχθεί μεγάλο πλήγμα.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS