Νέες πιέσεις στη μετοχή της Folli Follie – Δεν έπεισε η ανακοίνωση της εταιρείας για μία ακόμη φορά

Νέες πιέσεις στη μετοχή της Folli Follie – Δεν έπεισε η ανακοίνωση της εταιρείας για μία ακόμη φορά
Εύθραυστη η συμπεριφορά των επενδυτών απέναντι στη μετοχή
Επιφυλακτικοί έγιναν εκ νέου οι επενδυτές στη μετοχή της Folli Follie και πριν από λίγο ξεκίνησαν νέες πιέσεις στη μετοχή.
Ο τίτλος υποχωρεί στα 8,65 ευρώ με χαμηλό ημέρας τα 8,32 ευρώ.
Οι απώλειες ανέρχονται στο 6,5% και ο όγκος είναι στις 404 χιλ. τεμάχια.
Η αποτίμηση της μετοχής βρίσκεται στα 579 εκατ. ευρώ.
Η νέα ανακοίνωση της εταιρείας που δίνει κάποιες εξηγήσεις για ταμειακά διαθέσιμα και δανεισμό, φαίνεται πως δεν έπεισαν τους επενδυτές.
Πιο αναλυτικά αναφέρει πως κατά την διάρκεια του 2017, ο δανεισμός του Ομίλου αυξήθηκε κατά το ποσό των 178 εκατ. ευρώ λόγω της έκδοσης Ομολογιακού Δανείου 150 εκατ. ελβετικών φράγκων και κατά το ποσό των 50 εκατ. ευρώ συνεπεία της χορήγησης κοινοπρακτικού δανείου με πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.
Το ποσό χρησιμοποιήθηκε, κατά κύριο λόγο, για την ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας της εταιρείας με σκοπό την αποπληρωμή του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της τελευταίας ύψους 250 εκατ. ευρώ και λήξης τον Ιούλιο του 2019, αλλά και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Οι συναλλαγματικές διαφορές το 2017 ανήλθαν στο ποσό των 177 εκατ. ευρώ και αφορούν στην μετατροπή στοιχείων του ισολογισμού του Ομίλου στο νόμισμα δημοσίευσης (Ευρώ). Ο συνδυασμός της μεγάλης συμμετοχής των εμπορικών δραστηριοτήτων του Ομίλου σε Δολάριο ΗΠΑ με την μεγάλη πτώση του εν λόγω νομίσματος κατά την διάρκεια του έτους προκάλεσε αυτό το πρωτοφανές ύψος συναλλαγματικών διαφορών.
Σχετικά με τους πιστωτικούς τόκους για το 2017, οι οποίοι ανήλθαν σε 4,1 εκατ. ευρώ και προέρχονται από τα διαθέσιμα του Ομίλου καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, ( τα οποία διακυμανθήκαν μεταξύ 250-500 εκατ. ευρώ), αντικατοπτρίζουν τα πολύ χαμηλά επιτόκια κατάθεσης τόσο του δολαρίου όσο και του ευρώ, καθώς και τα αρνητικά επιτόκια του Ελβετικού Φράγκου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS