Forthnet: Από τις 14 Μαΐου 2018 η διαπραγμάτευση 30.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ

Forthnet: Από τις 14 Μαΐου 2018 η διαπραγμάτευση 30.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ
Από τις 14 Μαΐου 2018 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 30.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Forthnet, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την ΑΜΚ 
Από τις 14 Μαΐου 2018 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 30.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Forthnet, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 9.000 ευρώ λόγω μετατροπής 30.000 μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης με τιμή μετατροπής 0,30 ευρώ ανά ομολογία, από το υφιστάμενο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεως της εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας 70.124.679,90 ευρώ και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (στο εξής το «ΜΟΔ»), δυνάμει του οποίου εκδόθηκαν 233.748.933 μετατρέψιμες ομολογίες, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις από 11.10.2016, 27.06.2017, 29.08.2017, 26.09.2017, 15.11.2017, 27.12.2017 και 28.02.2018 ανακοινώσεις της εταιρείας.
Όπως ανακοίνωσε σήμερα (10/5/2018) η εταιρεία, κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 49.153.742,10 ευρώ και είναι διαιρεμένο σε 163.845.807 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μια.
Ομοίως, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ανέρχεται σε 163.845.807.
Σε συνέχεια της ως άνω μετατροπής, οι εναπομείνασες ομολογίες του ΜΟΔ ανέρχονται σε 180.000.311.
Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της εταιρείας με την με αρ. 482/26.02.2018 απόφασή του και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης την 14.03.2018 (αριθμός ανακοίνωσης 29869).
Σημειώνεται τέλος ότι δεδομένου ότι οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της εταιρείας που είναι ήδη σε διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., κατ’ εφαρμογή και της εξαίρεσης του εδ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΕ) 2017/1129.
Κατά τη συνεδρίασή της, στις 10.05.2018, η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.
Οι Νέες Μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των οικείων δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS