Η αναβάθμιση της Ελλάδος κατά 2 κλίμακες σε ΒΒ- στις 20/7 και 10/8 δεν διασφαλίζει «λογικά επιτόκια» στα ομόλογα

Η αναβάθμιση της Ελλάδος κατά 2 κλίμακες σε ΒΒ- στις 20/7 και 10/8 δεν διασφαλίζει «λογικά επιτόκια» στα ομόλογα
Η συνέπεια στις μεταρρυθμίσεις και η πρόοδος στην οικονομία θα αποτελέσουν πιο ισχυρά εχέγγυα για την Ελλάδα στην μεταμνημονιακή εποχή από ότι η αναβάθμιση στην κλίμακα ΒΒ-
Η επικείμενη αναβάθμιση της Ελλάδος στην κλίμακα ΒΒ- δηλαδή δύο βαθμίδες υψηλότερα από την τρέχουσα βαθμολογία Β δεν διασφαλίζει ότι τα επιτόκια στις εκδόσεις ομολόγων που θα πραγματοποιεί η χώρα θα είναι λογικά…
Η βαθμολογία ΒΒ- δεν διασφαλίζει ότι θα αποτραπούν ακραίες διακυμάνσεις στις τιμές και στις αποδόσεις ή ότι τα ελληνικά ομόλογα δεν θα πέσουν θύματα υποτιμητικής κερδοσκοπίας.
Στις 20 Ιουλίου 2018 από την Standard and Poor’s και στις 10 Αυγούστου 2018 από την Fitch και ίσως εκτάκτως μέσα στον Ιούλιο από την Moody’s – είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση 21 Σεπτεμβρίου – θα αξιολογηθεί εκ νέου η πορεία της ελληνικής οικονομίας.
Στην αξιολόγηση θα αποτιμηθούν τα μέτρα για το χρέος που θα ληφθούν αλλά και η απόφαση εξόδου της Ελλάδος από το μνημόνιο.
Οι παράμετροι αυτοί θα επιτρέψουν στους οίκους αξιολόγησης να αναβαθμίσουν την Ελλάδα κατά 2 κλίμακες στην κατηγορία ΒΒ- σε σχέση με την κλίμακα Β από Fitch και Standard and Poor’s.
Όμως η αναβάθμιση αυτή που νομοτελειακά θα έρθει δεν διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της ελληνικής αγοράς ομολόγων.
Η αυξημένη εποπτεία και η παρουσία των δανειστών 4 φορές τον χρόνο θα λειτουργήσουν περισσότερο αποτρεπτικά για τους κερδοσκόπους παρά η επικείμενη αναβάθμιση της Ελλάδος στην κλίμακα ΒΒ-.
Με βάση το προφίλ χρέος, την δομή του και τα προβλήματα της οικονομίας το ΒΒ- είναι το βέλτιστο της βαθμολογίας που μπορεί να λάβει η Ελλάδα υποστηρίζει στέλεχος της Nomura που μίλησε στο bankingnews.
Με βάση το ίδιο στέλεχος το 3,5% απόδοση στο ελληνικό 10ετές ομόλογο μπορεί να είναι το καλύτερο που μπορεί να δουν τα ελληνικά κρατικά χρεόγραφα.
Παράλληλα αξίζει να τονιστεί ότι και οι ξένοι υποστηρίζουν ότι οι αναβαθμίσεις δεν θα αλλάξουν το προφίλ ρίσκου της ελληνικής οικονομίας.
Η συνέπεια στις μεταρρυθμίσεις και η πρόοδος στην οικονομία θα αποτελέσουν πιο ισχυρά εχέγγυα για την Ελλάδα στην μεταμνημονιακή εποχή από ότι η αναβάθμιση στην κλίμακα ΒΒ- 

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS