Θεσμικές πηγές: Η ΑΜΚ της Unicredit την έβγαλε από την κατηγορία zombie bank – Δεν είναι λύση η bad bank, νέα πρόταση το split mortgage

Θεσμικές πηγές: Η ΑΜΚ της Unicredit την έβγαλε από την κατηγορία zombie bank – Δεν είναι λύση η bad bank, νέα πρόταση το split mortgage
Τόσο οι επενδυτές όσο και οι καταθέτες θα ήθελαν να έχουν μια προβλεψιμότητα από πλευράς κυβέρνησης, ανέφεραν θεσμικές πηγές
Το παράδειγμα της ιταλικής Unicredit, η οποία παρ’ ότι πέρασε τα τελευταία stress tests με CET 1 7,1% στο δυσμενές σενάριο, προχώρησε σε μια γενναία αύξηση κεφαλαίου και πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, βγάζοντας της από την κατηγορία των zombie – banks και θέτοντας την στην κατηγορία premium, έφεραν θεσμικές πηγές στο χώρο των τραπεζών.
Ειδικότερα, οι ίδιες πηγές ουσιαστικά απάντησαν στο μείζον ζήτημα που απασχολεί το τελευταίο διάστημα την εγχώρια αγορά σχετικά με την ανάγκη οι ελληνικές τράπεζες να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου μέσα στην επόμενη διετία, θέτοντας επί της ουσίας το κριτήριο για το τι ρόλο θέλουν οι ίδιες οι τράπεζες να έχουν.
Οι ίδιες θεσμικές πηγές έδωσαν μεγάλη σημασία στη βελτίωση του επενδυτικού, αλλά και οικονομικού κλίματος στην ελληνική οικονομία, μη κρύβοντας την αισιοδοξία τους για την πρόοδο που σταδιακά επιταχύνεται.
«Μέχρι τώρα η πρόοδος στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο ήταν βραδεία, αλλά η ανακοίνωση των θετικών αποτελεσμάτων των stress test θα επιταχύνει την πρόοδο», ανέφεραν χαρακτηριστικά.
«Πρέπει να βασιστούμε σε αυτές τις καλές ειδήσεις.
Φυσικά και υπάρχουν προκλήσεις, όπως η μείωση των προβληματικών δανείων, αλλά πρέπει να δούμε ότι ένας ενάρετος κύκλος στην ελληνική οικονομία έχει αρχίσει», πρόσθεσαν.
Ειδικά για τα πρόσφατα stress tests, αν και παραδέχτηκαν ότι υπάρχει ένας βαθμός αβεβαιότητας σχετικά με τα σενάρια που εφαρμόστηκαν, είναι σημαντικό ότι διενεργήθηκαν σε στατικούς ισολογισμούς, κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ.
Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η εφαρμογή των νέων λογιστικών προτύπων (IFRS9), βελτιώνοντας την αξιοπιστία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα να χρειαστούν οι ελληνικές τράπεζες νέες αυξήσεις κεφαλαίου, οι ίδιες πηγές παρέπεμψαν στις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν ώστε ο κλάδος να επιταχύνει έναν ενάρετο κύκλο.
Θα πρέπει να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και των καταθετών, οι τράπεζες να προχωρήσουν σε δραστική διαχείριση των προβληματικών δανείων και να προσελκύσουν καταθέσεις στο σύστημα, προκειμένου να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα των μεγεθών τους.
Οι ίδιες πηγές στάθηκαν ιδιαίτερα στο ζήτημα της μείωσης των προβληματικών δανείων, ενώ ερωτώμενες σχετικά με την πρόοδο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών επιφυλάχθηκαν, διότι το μέτρο είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.
Επίσης, δεν εφαρμόζονται σε όλη την επικράτεια, αλλά τα γενικότερα σχέδια μείωσης των NPLs των ελληνικών τραπεζών είναι αξιόπιστα, έχουν ελεγχθεί από τις εποπτικές αρχές και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Μάλιστα, επικαλέστηκαν ένα νέο μέτρο που εφαρμόζεται στην Ιρλανδία, και το οποίο έχει προταθεί από τις αρχές στις ελληνικές τράπεζες.
Το split mortgage, δηλαδή όταν ένα προβληματικό ενυπόθηκο δάνειο μπορεί να σπάσει σε δύο μέρη, ανάλογα με τη δυνατότητα του δανειολήπτη να εξυπηρετήσει κάποιο μέρος.
Βασικός στόχος αυτού του μέτρου, όπως άλλωστε και σε όλο το σχέδιο διαχείρισης προβληματικών δανείων, είναι να προστατευτούν οι εγγυήσεις που διαθέτουν οι ελληνικές τράπεζες, ή έστω να μην χαθούν εξολοκλήρου.
Η λύση αυτή η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί υπό αυστηρές προυποθέσεις προβλέπει, μεταξύ άλλων, το διαχωρισμό του κόκκινου δανείου κατά τρόπο που θα μπορεί να εξυπηρετείται από το δανειολήπτη.
Οι τράπεζες από την πλευρά τους δεν θα επιτρέπεται στην πορεία να προσαυξάνουν το τμήμα του δανείου που εξυπηρετείται μειώνοντας ισόποσα το μέρος του δανείου που μένει παγωμένο.
Από την πλευρά τους οι δανειολήπτες θα είναι υποχρεωμένοι να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, ενώ θα χάνουν την ρύθμιση αυτή στην περίπτωση που καθυστερούν να καταβάλλουν τις δόσεις για την εξυπηρέτηση του δανείου.
Μία τέτοια λύση σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή θα βοηθούσε τις τράπεζες να επιταχύνουν τη διαδικασία μείωσης των κόκκινων δανείων οδηγώντας σε ταχύτερη εξυγίανση.
Σε αυτό το πλαίσιο, είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστούν και οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι οποίοι με την έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών έχουν αποκαλυφθεί σε σημαντικό βαθμό.
Παράλληλα, δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στην πολύ βασική παράμετρο της βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος στη χώρα, τονίζοντας ότι τόσο οι επενδυτές όσο και οι καταθέτες θα ήθελαν να έχουν μια προβλεψιμότητα από πλευράς κυβέρνησης.
Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συνεχιστούν με πιο εντατικούς ρυθμούς, ενώ οι φιλικές προς την ανάπτυξη πολιτικές, θα είναι καθοριστικής σημασίας όχι μόνο για τη βελτίωση των τραπεζικών μεγεθών, αλλά και στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον κλάδο.
Εάν οι ελληνικές τράπεζες κινηθούν ταχύτερα, τόσο πιο γρήγορα η εμπιστοσύνη της αγοράς θα αποκατασταθεί και τόσο ο ενάρετος κύκλος θα επιταχυνθεί, ανέφεραν χαρακτηριστικά.
Αναφορικά με τις διοικήσεις, αλλά και τις δομές που διαχειρίζονται τα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου, οι ίδιες θεσμικές πηγές ανέφεραν ότι θα πρέπει να υπάρχει υπομονή ώστε να αποδώσουν οι αναδιαρθρώσεις, αλλά και να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
«Οι νέες ομάδες χρειάζονται 12-18 μήνες για να αποδώσουν», ανέφεραν χαρακτηριστικά.
Οι αρχές αξιολογούν τα δεδομένα, με το μηχανισμό που διαθέτουν προκειμένου να αποφανθεί για την καταλληλότητα των στελεχών αυτών που συμμετέχουν στη διοίκηση (το λεγόμενο fit and proper).
Το νομοθετικό κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ΕΕ, δυσχεραίνει τον Εποπτικό Μηχανισμό στην υλοποιήση των αποφάσεων που λαμβάνει στο κομμάτι αυτό της αξιολόγησης.
Επίσης, μια σειρά από βελτιώσεις του κλίματος μπορεί να έλθουν τόσο από την άρση των capital controls όσο και από τον περιορισμό της χρήσης των κεφαλαίων μέσω του ELA.
Οι ελληνικές τράπεζες είναι σε πολύ σωστή κατεύθυνση, γεγονός που θα προσελκύσει και περισσότερες επενδύσεις στον κλάδο.
Αναφορικά με την πρόταση που έχει διατυπωθεί για την δημιουργία επενδυτικής τράπεζες, οι ίδιες θεσμικές πηγές ανέφεραν ότι η ανάγκη της χώρας δεν είναι να υπάρξει μια ακόμη τράπεζα.
Τόσο η Ελλάδα όσο και όλη η Ευρωζώνη δεν έχουν ανάγκη από επιπλέον τράπεζες.
Στόχος είναι οι υπάρχουσες τράπεζες να προωθούν τους πόρους τους στην πραγματική οικονομία και όχι στη διαχείριση των προκλήσεων, ανέφεραν χαρακτηριστικά.
Επομένως, ο βασικός στόχος είναι να στηριχθούν οι τράπεζες προκειμένου σύντομα να επιτελέσουν το ρόλο τους.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS