Όμιλος ALLIANZ: Κατά +6,8% αυξήθηκαν τα Καθαρά Έσοδα για το Α’ τρίμηνο 2018

Όμιλος ALLIANZ: Κατά +6,8% αυξήθηκαν τα Καθαρά Έσοδα για το Α’ τρίμηνο 2018
Τα συνολικά έσοδα του ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά 0,7% και διαμορφώθηκαν στα 36,5 δις. ευρώ
Δυνατή εκκίνηση για το όμιλο Allianz καταγράφουν τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου, με τα καθαρά έσοδα προς διανομή να παρουσιάζουν αύξηση κατά 6,8%, ενώ η εσωτερική αύξηση των εσόδων, η οποία λαμβάνει υπόψη της της συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα αποτελέσματα της συγκέντρωσης των εργασιών, ανήλθε στο 4,9%.
Τα συνολικά έσοδα του ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά 0,7% και διαμορφώθηκαν στα 36,5 δις. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη σημείωσαν μείωση κατά 6% ή 176 εκ. ευρώ και άγγιξαν τα 2,8 εκ. ευρώ (έναντι 2,9 την αντίστοιχη περίοδο του 2017). Κύριοι λόγοι για την μείωση της κερδοφορίας ήταν αφενός η απώλεια 142 εκ. ευρώ λόγω συναλλαγματικών ισοτιμιών και παροχές ύψους 148 εκ. ευρώ συνδεδεμένες με την διαχείριση των εταιρικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.
Η λειτουργική κερδοφορία κατά το τρίμηνο αντιστοιχεί ακριβώς στο 25% του συνολικού στόχου του Ομίλου για το 2018.
«Η Allianz ξεκίνησε καλά το 2018.
Τα αποτελέσματά μας ήταν βελτιωμένα σε όλα τα επίπεδα, έστω και αν η ρευστότητα των αγορών έγινε ορατή σε λειτουργικό επίπεδο κατά το πρώτο τρίμηνο.
Οι εξαιρετικές αυτές επιδόσεις, καταδεικνύουν ότι η Allianz θα επιτύχει τους στόχους της για το 2018», δήλωσε ο CEO της ALLIANZ SE Oliver Bate.www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS