ΔΝΤ: Σε όλη την Ευρώπη η τάση των NPLs είναι πτωτική εκτός... της Ελλάδας

ΔΝΤ: Σε όλη την Ευρώπη η τάση των NPLs είναι πτωτική εκτός... της Ελλάδας
Αναγκαία κρίνεται και η αναδιάρθρωση των τραπεζικών δομών σε χώρες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα NPLs
Η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος έχει βελτιωθεί σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, αλλά σε αρκετές χώρες, και κυρίως στην Ελλάδα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Αυτό αναφέρει σε ανάλυσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο διαπιστώνει ότι αν και η τάση των NPLs είναι πτωτική, στην Ελλάδα παραμένει σταθερή.
Οι χώρες που έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα θα πρέπει να προχωρήσουν σε ενεργητική διαχείριση των NPLs, ενώ αναγκαία κρίνεται και η αναδιάρθρωση των τραπεζικών δομών.
Και αυτό διότι τα προβληματικά δάνεια επηρεάζουν αρνητικά την κερδοφορία των τραπεζών και την πορεία της πιστωτικής επέκτασης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS