ΕΛΠΕ: Γ.Σ. των μετόχων μειοψηφίας στις 6 Ιουνίου 2018 για εκλογή εκπροσώπων στο Δ.Σ.

ΕΛΠΕ: Γ.Σ. των μετόχων μειοψηφίας στις 6 Ιουνίου 2018 για εκλογή εκπροσώπων στο Δ.Σ.
Η εκλογή δύο εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα βρεθεί στο επίκεντρο της Ειδικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειοψηφίας της ΕΛΠΕ, στις 6 Ιουνίου 2018
Η εκλογή δύο εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα βρεθεί στο επίκεντρο της Ειδικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειοψηφίας της ΕΛΠΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου 2018, όπως αναφέρεται στη σημερινή (16/5/2018) ανακοίνωση.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 1321 που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 10.5.2018, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι μειοψηφίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» να μετάσχουν στην Ειδική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, την 6η Iουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του ακόλουθου μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:
Εκλογή δύο (2) εκπροσώπων των μετόχων μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 20 παρ. 2 εδάφιο δ και 21 του Καταστατικού.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS