ΓΕΒΚΑ: Εγκρίθηκε η συγχώνευση θυγατρικών της εταιρειών

ΓΕΒΚΑ: Εγκρίθηκε η συγχώνευση θυγατρικών της εταιρειών
Την έγκριση της συγχώνευσης θυγατρικών της εταιρειών, ανακοίνωσε η Διοίκηση της εταιρίας Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας
Την έγκριση της συγχώνευσης θυγατρικών της εταιρειών, ανακοίνωσε σήμερα (16/5/2018) η Διοίκηση της εταιρίας Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας Α.Ε.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 52604/16.05.2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σήμερα 16.05.2018 με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1387038, εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των κατά 100% θυγατρικών της εταιριών «Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρία – Υδραυλικός και Βιομηχανικός Εξοπλισμός» και «Γενική Εμπορίου Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρία», με απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρίας από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS