ΕΛΠΕ: Τηρούμε όλες τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που έχουμε συνάψει - Ανακοίνωση με αφορμή τις εξελίξεις με το Ιραν

ΕΛΠΕ: Τηρούμε όλες τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που έχουμε συνάψει - Ανακοίνωση με αφορμή τις εξελίξεις με το Ιραν
ΕΛΠΕ: Τηρούμε όλες τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που έχουμε συνάψει - Ανακοίνωση με αφορμή τις εξελίξεις με το Ιραν
«Τηρούμε όλες τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που έχουμε συνάψει» τονίζουν τα ΕΛΠΕ, με αφορμή αναπαραγωγή δημοσιευμάτων σχετικά με την εξέλιξη της συνεργασίας προμήθειας αργού από το Ιράν.
Αναλυτικότερα, τα ΕΛΠΕ διευκρινίζουν ότι «συνεχίζει να τηρεί όλες τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που έχει συνάψει για την προμήθεια ποσοτήτων αργού - συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με το Ιράν - υλοποιώντας στο ακέραιο τις συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές.
Τέλος, σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση όλες οι συναλλαγές της Εταιρείας ήταν και παραμένουν εναρμονισμένες με το ελληνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS