Η Προμηθευτική πουλήθηκε το σωστό timing - Με οφειλές 9,8 εκατ. ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία

Η Προμηθευτική πουλήθηκε το σωστό timing - Με οφειλές 9,8  εκατ. ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία
Η καθαρή θέση της εταιρείας έφθανε τα 5,3 εκατ. ευρώ
Νέο γύρο ανακατατάξεων στο λιανεμπόριο φέρνει η εξαγορά της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Προμηθευτική από τον όμιλο Μασούτη.
Η απόφαση της διοίκησης της βορειοελλαδικής εταιρείας να κατέβει στην Αθήνα στέλνει μήνυμα προς όλους, ότι το λιανεμπόριο πλέον είναι μία πολύ δύσκολη μπίζνα και μπορεί να καταπιεί ακόμη και τους νοικοκυραίους επιχειρηματίες.
Ο αριθμός των παιχτών του λιανεμπορίου συρρικνώνεται αντί να διευρύνεται καθώς η πολυετής οικονομική κρίση «έφαγε» τα αποθέματα ενώ οι προσδοκίες για επιστροφή της αγοράς σε θετικό πρόσημο δεν αφήνει ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους.
Η περίπτωση της Προμηθευτικής σουπερ μάρκετ με 49 καταστήματα αποδεικνύει ότι οι εξελίξεις στην αγορά θα επιταχυνθούν.
Η οικογένεια Κωνσταντογιάννη παρότι είχε τον έλεγχο της εταιρείας για περισσότερες από δύο δεκαετίες, όπως λένε στελέχη της αγοράς αποφάσισε να αποχωρήσει σε μία στιγμή δύσκολη για την ίδια την αγορά και άδραξε την ευκαιρία που της έδωσε η Μασούτης.

Οι παρατηρήσεις του Ορκωτή λογιστή και οι οφειλές προς τα Ασφαλιστικά  Ταμεία

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Προμηθευτική αλυσίδα σούπερ μάρκετ παρότι είχε καλή παρουσία στην Αθήνα και στην ευρύτερη  περιοχή της Αττικής τα οικονομικά της μεγέθη παρουσιάζουν μία επιχειρηματική  δραστηριότητα που δεν απέδιδε τα προσδοκώμενα λόγω του έντονου ανταγωνισμού.
Οι  οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας αποκαλύπτουν ότι η «Προμηθευτική Τροφίμων Ανώνυμος  Εταιρεία», όπως αναφέρει στην έκθεση του  ο  ορκωτός λογιστής, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και κάνοντας  χρήση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν.4172/2013, δεν επιβάρυνε τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης του 2016 με δουλευμένες ασφαλιστικές εισφορές  ποσού 2,356 εκατ. ευρώ και η προηγούμενη χρήση εμφάνισε 1.4 εκατ. ευρώ έως ασφαλιστικές εισφορές. Πρόκειται για οφειλές που δεν είχαν εξοφληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2016.
Οι χειρισμοί αυτοί σε λογιστικό επίπεδο εμφάνιζαν την καθαρή θέση της εταιρείας σε καλύτερη κατάσταση και αυξημένη κατά 3,76 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση της εταιρείας έφθανε τα 5,3 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα  με την έκθεση του ορκωτή λογιστή, στους λογαριασμούς των βραχυπρόθεσμων  υποχρεώσεων « Λοιποί φόροι τέλη» και «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες  υποχρεώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών συνολικού ύψους 9,8 εκατ ευρώ.
Να σημειωθεί ότι ο ορκωτός λογιστής αναφέρει ότι όλα αυτά ήταν κατά παρέκκλιση της ελληνικής νομοθεσίας ενώ  υπάρχουν και αναφορές όπως ότι δεν τους δόθηκαν όλα τα στοιχεία για την αποτίμηση της περιουσιακής κατάστασης.
Επίσης είχε διατυπώσει επιφυλάξεις όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία.
Οι παρατηρήσεις του ορκωτού λογιστή στην ουσία εμφανίζουν τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της επιχείρησης που δημιουργεί η βαριά φορολογία  και το κόστος  των  ασφαλιστικών  εισφορών.
Να αναφερθεί ότι οι  εμπορικές υποχρεώσεις της εταιρείας  έφθαναν τα 27,9 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι 25,8 εκατ. ευρώ το 2015.
Ο κύκλος εργασιών  ανήλθε στα 110,6 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι 100,1 εκατ. ευρώ το 2015.
Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στο 1,8 εκατ. ευρώ  το 2016 από 1,4 εκατ. ευρώ το 2015 σημειώνοντας αύξηση κατά 26,9%. Ωστόσο τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν σε 817.900 ευρώ από 907.335  ευρώ το 2015.
Είναι προφανές ότι το κέρδος διαμορφώνεται  κατά  της μιας ποσοστιαίας μονάδας που καθιστά δύσκολη την επιβίωση της επιχείρησης στον τομέα του λιανεμπορίου.
Στέλεχος της αγοράς  θεωρεί όταν δεν μπορεί να κρατηθεί  μια μεσαία αλυσίδα όπως ήταν η  Προμηθευτική είναι βέβαιο ότι οι μικροί θα εξαφανισθούν.
Τέλος να σημειωθεί ότι η εξαγορά απασχολεί την Επιτροπή  Ανταγωνισμού και όπως συνηθίζεται στην εγχώρια αγορά  δεν ανακοινώθηκε το τίμημα της εξαγοράς.
Ο φόρος  που θα προκύψει για το κράτος δεν μπορεί να υπολογιστεί καθώς δεν πρόκειται για εισηγμενη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών  που λειτουργεί σε καθεστώς  διαφάνειας.  

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingenws.gr  
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS