ΕΥ: Διάσταση απόψεων CEOs - θεσμικών επενδυτών για την υιοθέτηση καινοτομιών για την ανάπτυξη

ΕΥ: Διάσταση απόψεων CEOs - θεσμικών επενδυτών για την υιοθέτηση καινοτομιών για την ανάπτυξη
ΕΥ: Διάσταση απόψεων CEOs - θεσμικών επενδυτών για την υιοθέτηση καινοτομιών για την ανάπτυξη
Σημαντική διάσταση απόψεων διαπιστώνει νέα έκθεση της EY μεταξύ των προσδοκιών των θεσμικών επενδυτών ως προς τις συντελούμενες μετασχηματιστικές αλλαγές και των εκτιμήσεων των διευθυνόντων συμβούλων (Chief Executive Officers–CEOs) ως προς το βαθμό ετοιμότητας των επιχειρήσεων, για να εκμεταλλευτούν αυτές τις ευκαιρίες.
Η έρευνα «The CEO imperative: In this Transformative Age, seize the upside of disruption or be disrupted», η οποία προέρχεται από το think-tank της ΕΥ, το EYQ, διαπιστώνει ότι οι παγκόσμιες επιχειρήσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν μία διπλή στρατηγική, η οποία θα υποστηρίζει την κύρια επιχειρηματική τους δραστηριότητα, ενώ, παράλληλα, θα δημιουργεί νέα, μετασχηματιστικά επιχειρησιακά μοντέλα.
Σύμφωνα με την έκθεση, το 67% των θεσμικών επενδυτών θέλει να δει τις επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν έργα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μετασχηματιστικές καινοτομίες, ακόμη και αν περικλείουν κινδύνους και ενδέχεται να μην αποδώσουν βραχυπρόθεσμα.
Ωστόσο, μόνο το 50% των CEOs αναφέρει ότι είναι κατάλληλα προετοιμασμένο, για να εκμεταλλευτεί τις αλλαγές και τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι καινοτομίες αυτές.
Στην έρευνα συμμετείχαν 101 CEOs των 5.000 μεγαλύτερων παγκόσμιων επιχειρήσεων και 100 παγκόσμιοι θεσμικοί επενδυτές, που διαχειρίζονται κεφάλαια μεγαλύτερα τους ενός δισ. δολαρίων και διερευνά τη δυναμική των μετασχηματιστικών προκλήσεων.
Ενώ CEOs και θεσμικοί επενδυτές συμφωνούν ότι οι τεχνολογικές καινοτομίες αποτελούν την κύρια πηγή μετασχηματισμού, οι απόψεις τους διίστανται σε ό,τι αφορά στη δεύτερη πηγή μετασχηματισμού.
Για τους θεσμικούς επενδυτές, είναι τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ενώ, για τους CEOs, είναι οι μεταβαλλόμενες συμπεριφορές των πελατών.
Η διερεύνηση σε βάθος τεσσάρων βασικών διαστάσεων της ετοιμότητας των επιχειρήσεων να υιοθετήσουν τις μετασχηματιστικές αλλαγές, αναδεικνύει σημαντικά κενά:
- Ενδυνάμωση της ηγεσίας: Μόνο το 54% των CEOs αναφέρει ότι είναι οι ίδιοι οι βασικοί υπεύθυνοι για τη μετασχηματιστική ατζέντα της επιχείρησης.
- Εταιρική κουλτούρα: Μόνο το 43% των CEOs δίνει μία «καλή» ή «πολύ καλή» βαθμολογία στις επιχειρήσεις του ως προς τις επενδύσεις εξερευνητικού χαρακτήρα, σε έργα με μακροπρόθεσμη απόδοση (Return On Investment-ROI), οι οποίες ενδέχεται να μην αποφέρουν βραχυπρόθεσμα οφέλη.
- Καινοτόμες πρακτικές και δυνατότητες: Η διάθεση εσωτερικών κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου και η ανάπτυξη αυτόνομων μονάδων καινοτομίας αποτελούν τα πιο αδύνατα σημεία, ως προς την ετοιμότητα των επιχειρήσεων για καινοτομίες, καθώς μόνο το 39% και το 31% των CEOs, αντίστοιχα, δίνουν μία «καλή» ή «πολύ καλή» βαθμολογία.
- Εξωτερική αίσθηση και συνεργασία: Μόνο το 33% έδωσε στις εταιρείες τους μία «καλή» ή «πολύ καλή» βαθμολογία ως προς τις επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις, με στόχο την εξοικείωση με νέες τεχνολογίες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα.
Ο Παναγιώτης Παπάζογλου, διευθύνων σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, σχολιάζει: «Μία σειρά από δυνάμεις, με καταλύτες την τεχνολογία και την καινοτομία, μετασχηματίζουν δημιουργικά το επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά και την οικονομία στο σύνολό της, με τους μετασχηματισμούς αυτούς να παίρνουν διαστάσεις χιονοστιβάδας.
Είναι λογικό, ιδιαίτερα, στη χώρα μας, κατά τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων να τείνουν να επικεντρώνονται στη διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων και στους βραχυπρόθεσμους δείκτες. Καθώς, όμως, αναζητούμε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, που θα δίνει έμφαση και στην καινοτομία, είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να επανεξετάσουν, όσα, μέχρι σήμερα, θεωρούμε δεδομένα και να αναζητήσουν τρόπους αξιοποίησης των μετασχηματιστικών αλλαγών και των νέων τεχνολογιών.
Είναι, πλέον, σαφές ότι κανείς δεν μπορεί να ανακόψει το τρένο της τεχνολογικής προόδου.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι έτοιμες, για να ανέβουν, όταν περάσει μπροστά τους».
Η έκθεση καταλήγει σε μία δέσμη 10 προτάσεων για τη βελτίωση της ετοιμότητας για τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό.
Τα τρία κορυφαία μέτρα περιλαμβάνουν την ενδυνάμωση ενός αισθήματος επείγουσας ανάγκης για υπέρβαση της αδράνειας, την κατοχή της ημερήσιας διάταξης από τους CEOs και την υιοθέτηση ενός κοινού, μετασχηματιστικού οράματος από τις διευθυντικές ομάδες και τα διοικητικά συμβούλια.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS