Από Ιρλανδία θα έχουμε προσεχώς νέα με ελληνικό τραπεζικό ενδιαφέρον

Από Ιρλανδία θα έχουμε προσεχώς νέα με ελληνικό τραπεζικό ενδιαφέρον
Σοβαρές ενδείξεις υπάρχουν ότι σημαντική διοικητική θέση στο ελληνικό banking θα αναλάβει ξένος τραπεζίτης.
Σοβαρές ενδείξεις υπάρχουν ότι σημαντική διοικητική θέση στο ελληνικό banking θα αναλάβει ξένος τραπεζίτης.
Από την Ιρλανδία θα έχουμε προσεχώς πολύ σημαντικές ειδήσεις που αφορούν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα...

Η Πειραιώς θα ανακαλέσει προβλέψεις...καλό νέο για την κερδοφορία

Η πρώτη τράπεζα που αναμένεται να προχωρήσει σε ανάκληση προβλέψεων θα είναι η Πειραιώς λόγω των δανείων του Λογοθέτη της Libra Group.
Όπως έχουμε τονίσει άπαξ και ο Λογοθέτης ουσιαστικά αποδεσμεύει 500 εκατ δάνεια από εταιρίες του και μεταφέρονται σε άλλους επιχειρηματικούς ομίλους – κινέζους, Fortress – πρακτικά βελτιστοποιείται η πιστοληπτική ικανότητα των δανείων αυτών και ως ενήμερα δάνεια η Πειραιώς θα μπορούσε να ανακτήσει προβλέψεις έως 80-100 εκατ ευρώ.
Να σημειωθεί ότι ο επιχειρηματίας Λογοθέτης διατηρεί επιπλέον 200 εκατ δάνεια στην Πειραιώς τα οποία εξυπηρετούνται κανονικά.
Σε κάθε περίπτωση πάντως εφόσον βελτιστοποιηθούν οι συνθήκες στις αγορές το φαινόμενο της ανάκλησης προβλέψεων θα ενταθεί.
Μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι υπάρχει κρυφό κέρδος στις τράπεζες 400-500 εκατ ευρώ μόνο από την διαδικασία ανάκλησης προβλέψεων και υπό ιδανικές συνθήκες θα μπορούσε το κέρδος αυτό να φθάσει και το 1 δισεκ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS