Μοντέλο αλά ιταλικά πρότεινε ο Β. Κορκίδης στους δανειστές για συμβάσεις και διαιτησία

Μοντέλο αλά ιταλικά πρότεινε ο Β. Κορκίδης στους δανειστές για συμβάσεις και διαιτησία
Ο κ. Κορκίδης τάχθηκε υπέρ της διατήρησης του σημερινού τρόπου λειτουργίας του ΟΜΕΔ , τονίζοντας ότι από 370 εργατικές διαφορές μόνο 2 έφτασαν στη διαιτησία
Μοντέλο αλά ιταλικά πρότεινε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης  κατά τη συνάντησή του σήμερα με στους δανειστές  για να ξεπεραστούν τα εμπόδια για τον έλεγχο της «αντιπροσωπευτικότητας» προκειμένου να υπογράφονται περισσότερες κλαδικές συμβάσεις μετά την έξοδο από το μνημόνιο.
Υπενθυμίζουμε ότι για την  επαναφορά της επεκτασιμότητας ,δηλαδή της υποχρεωτικής εφαρμογής των όρων της κλαδικής σύμβασης για όλες τις επιχειρήσεις, οι δανειστές έχουν θέσει έναν απαράβατο όρο.
Όπως αναφέρεται στα προαπαιτούμενα ,η κυβέρνηση, σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και σε συμφωνία με τους θεσμούς, θα πρέπει να αναπτύξει ένα αξιόπιστο διοικητικό σύστημα για την εκτίμηση της αντιπροσωπευτικότητας, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία έως τον Μάρτιο.
Ο μηχανισμός θα πρέπει αποδεικνύει ότι τη σύμβαση υπογράφεται από εργοδότες   που απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος.
Το υπουργείο Εργασίας αναζητά το μηχανισμό  στο σύστημα “Έργάνη” όπου δηλώνονται εργοδότες και εργαζόμενοι ενώ έχει προγραμματιστεί και η τεχνική συνδρομή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO).
Ωστόσο η καταγραφή των στοιχείων των μελών των εργοδοτικών οργανώσεων προσκρούει στην αρχή προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Ο κ. Κορκίδης ζήτησε από τον εκπρόσωπο της ΕΕ να λύσει το θέμα με τα κοινοτικά όργανα ενώ αντιπρότεινε οι συμβάσεις να υπογράφονται και από  τα θεσμοθετημένα τριτοβάθμια όργανα ( ΓΣΕΒΕΕ,ΕΣΕΕ) των οποίων η αντιπροσωπευτικότητα δεν αμφισβητείται , μοντέλο που ακολουθεί και  η Ιταλία.
Ειδικότερα για την διαδικασία ελέγχου της αντιπροσωπευτικότητας η ΕΣΕΕ κατέθεσε το εξής υπόμνημα για τα βήματα που θα ακολουθηθούν:
- Η συλλογική σύμβαση θα υποβάλλεται στο Υπουργείο
- Ο Υπουργός, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από αίτηση συμβαλλόμενου μέρους/συμβαλλόμενων μερών, θα ζητάει από την αρμόδια εργοδοτική οργάνωση την υποβολή των μητρώων των μελών.
- Ο Υπουργός, μέσω του ΕΡΓΑΝΗ, θα ελέγχει το κριτήριο αντιπροσωπευτικότητας του 51% των εργαζομένων στον κλάδο.
Συμφωνούμε με αυτή τη διαδικασία και αναμένουμε να παρακολουθήσουμε τη λειτουργία της στην πράξη
Αναφορικά με την υποχρεωτική διαιτησία και τη μονομερή προσφυγή υπέρ της οποίας έχει αποφασίσει θετικά το Συμβούλιο της Επικρατείας, αναμένεται από το Υπουργείο μία νομική μελέτη για τον ρόλο της διαιτησίας, η οποία θα υποβληθεί επίσης προς τους κοινωνικούς εταίρους για παρατηρήσεις και σχολιασμό. 
Ο κ. Κορκίδης τάχθηκε υπέρ της διατήρησης του σημερινού τρόπου λειτουργίας του ΟΜΕΔ , τονίζοντας ότι από 370 εργατικές διαφορές μόνο 2 έφτασαν στη διαιτησία.
Ειδικότερα η  ΕΣΕΕ επεσήμανε ότι είναι υπέρ των βελτιώσεων στο πλαίσιο του υφιστάμενου συστήματος εργασιακής διαπραγμάτευσης - μεσολάβησης – διαιτησίας .
Θέλει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη διαπραγμάτευση και στη μεσολάβηση παρά στη διαιτησία, για να αποφύγουμε τα μειονεκτήματα του συστήματος που παρουσιάστηκαν στο παρελθόν.
«Μετά την απόφαση του ΣτΕ, η κυβέρνηση εισήγαγε το νόμο 4303/2014- τονίζει η Συνομοσπονδία-Θεωρούμε ότι η διαδικασία που θεσπίστηκε με τον εν λόγω νόμο είναι επαρκής και πλήρης για το σύστημα που διέπει τόσο τη μεσολάβηση όσο και τη διαιτησία.
Ως εκ τούτου, επιθυμούμε να παραμείνουν σε ισχύ οι διατάξεις του νόμου. »

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS