Κεντρική Τράπεζα Κύπρου: Οι τρεις πηγές κινδύνου για το εγχώριο χρηματοοικονομικό σύστημα

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου: Οι τρεις πηγές κινδύνου για το εγχώριο χρηματοοικονομικό σύστημα
Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου παραθέτει τις τρεις πηγές κινδύνου για το χρηματοοικονομικό σύστημα
Τις τρεις πηγές κινδύνου για το εγχώριο χρηματοοικονομικό σύστημα παραθέτει η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, στην έκθεση χρηματοοικονομικής σταθερότητας για το 2017.
Ειδικότερα, η τράπεζα αναφέρεται στη χαμηλή ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυμάτων, λόγω της υπερβολικής έκθεσης του τραπεζικού τομέα σε μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, τις μειωμένες προοπτικές κερδοφορίας των πιστωτικών ιδρυμάτων και το υπέρμετρο χρέος του μη χρηματοοικονομικού ιδιωτικού τομέα, δηλαδή των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων.
Στην έκθεση υπογραμμίζεται η υπερβολική έκθεση του κλάδου στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία εμποδίζουν τις προσπάθειες επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης και βελτίωσης της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος.
Την ίδια στιγμή, η κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων συνεχίζει να παραμένει υπό πίεση και επιβαρύνεται από τα χαμηλά περιθώρια επιτοκίων και τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις.
Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να αναθεωρήσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο για την ενίσχυση της κερδοφορίας τους, σημειώνεται.
Τρίτον, ο υπερδανεισμός των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή πρόκληση, με αποτέλεσμα η μείωση του ιδιωτικού χρέους να κρίνεται απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και για τη βελτίωση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος.

Διαβάστε: Ανάπτυξη 3,8% για την κυπριακή οικονομία το α’ 3μηνο 2018

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS