Πλασματικές οι τιμές μετοχών – Ομολόγων: Στις ΗΠΑ οι επαναγορές 1 τρισ και στην Ευρώπη 2,5 τρισ έχει αγοράσει η ΕΚΤ

Πλασματικές οι τιμές μετοχών – Ομολόγων: Στις ΗΠΑ οι επαναγορές 1 τρισ και στην Ευρώπη 2,5 τρισ έχει αγοράσει η ΕΚΤ
Με μεθόδους που δεν στηρίζονται στην υγιή ανάπτυξη το διεθνές σύστημα προσπαθεί να διατηρηθεί έχοντας ξεπεράσει πλέον τον χρόνο ζωής ενός φυσιολογικού οικονομικού μικροκύκλου.
Οι τιμές στα διεθνή assets στις μετοχές και στα ομόλογα είναι πλασματικές.
Πολλοί διερωτώνται πως ο Standard and Poor’s 500 βρίσκεται στις 2700 μονάδες και πως μετοχές και αποδόσεις ομολόγων στην Ευρώπη βρίσκονται σε τέτοια επίπεδα ειδικά στα ομόλογα όπου οι αποδόσεις δεν αντιστοιχούν στην πραγματική οικονομία.
Οι τιμές των μετοχών και ομολόγων είναι πλασματικές.
Ας δούμε ορισμένα παραδείγματα
1)Στις ΗΠΑ οι εταιρίες έχουν επενδύσει σε επαναγορές μετοχών και σε μερίσματα 1 τρισεκ. δολάρια
Οι επαναγορές προσεγγίζουν τα 700 δισεκ. δολάρια δηλαδή οι εταιρίες έχουν επενδύσει 3,2 φορές το ΑΕΠ της Ελλάδος για να στηρίξουν τις μετοχές τους στην Wall Street.
Μια εταιρία που σταματάει τις επαναγορές μετοχών ελλείψει ρευστότητας με βάση την διεθνή εμπειρία χάνει σχεδόν το 20% της ανόδου που πήρε λόγω των επαναγορών και εφόσον το πρόβλημα της ρευστότητας δεν επηρεάζει την λειτουργία της εταιρίας.
Στις ΗΠΑ πέραν από την στρατηγική της FED μέσω της ποσοτικής χαλάρωσης οι εταιρίες χρειάστηκαν να επενδύσουν 3,2 φορές το ΑΕΠ τις Ελλάδος για να στηρίξουν τις πλασματικές χρηματιστηριακές τους αξίες.
2)Στην Ευρώπη μέσω της ποσοτικής χαλάρωσης ο ισολογισμός της ΕΚΤ έχει εκτιναχθεί στα 4,56 τρισεκ. ευρώ και με βάση τα 102 δισεκ. κεφάλαια η μόχλευση φθάνει 44 φορές.
Η FED είχε φθάσει σε ακόμη πιο ακραία επίπεδα αλλά η ΕΚΤ δεν διδάσκει σωστά το τραπεζικό σύστημα.
Στην Ελλάδα η μόχλευση στο σύνολο του ισολογισμού είναι 7,8 φορές δηλαδή οι ελληνικές τράπεζες έχουν μοχλεύσει 7,8 φορές τα κεφάλαια τους.
Αυτή είναι υγιής σχέση ωστόσο η ΕΚΤ αποτελεί το παράδειγμα προς αποφυγή καθώς έχει μοχλεύσει τα κεφάλαια κατά 44 φορές.
Εάν  μετά από αυτά διερωτώνται πολλοί γιατί διατηρούνται αποδόσεις και τιμές σε αυτά τα επίπεδα οι απαντήσεις είναι προφανείς.
Με επαναγορές μετοχών στις ΗΠΑ και με πράξεις νομισματικής πολιτικής δηλαδή η ΕΚΤ να αγοράζει ομόλογα κρατών και εταιρικά ομόλογα 2,5 τρισεκ. ευρώ έχει χτιστεί ο διεθνής παραλογισμός προκαλώντας μια φούσκα άνευ προηγουμένου.
Με μεθόδους που δεν στηρίζονται στην υγιή ανάπτυξη το διεθνές σύστημα προσπαθεί να διατηρηθεί έχοντας ξεπεράσει πλέον τον χρόνο ζωής ενός φυσιολογικού οικονομικού μικροκύκλου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS