Γιατί απέτυχε η ΑΜΚ της Attica Bank; - Δεν επιβεβαιώνονται οι φήμες περί παραίτησης διοίκησης - Ποιοι μέτοχοι απείχαν - Πρόβλημα υπό όρους για ΕΦΚΑ

Γιατί απέτυχε η ΑΜΚ της Attica Bank; - Δεν επιβεβαιώνονται οι φήμες περί παραίτησης διοίκησης - Ποιοι μέτοχοι απείχαν - Πρόβλημα υπό όρους για ΕΦΚΑ
Η συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της Attica bank ήταν πολύ χαμηλή, βρίσκεται πάνω από τους κατώτερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας αλλά μόνο αυτό δεν αρκεί
(upd5) H αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica bank ύψους 197,97 εκατ ευρώ καλύφθηκε μόλις κατά 45% ή 89,98 εκατ ευρώ.
Η αύξηση κεφαλαίου της Attica bank δεν πέτυχε και η μετοχή υποχωρεί -6% στα 0,2775 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση 228 εκατ ευρώ.
Ας ληφθεί υπόψη ότι τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν τα 89,98 εκατ θα καλύψουν την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών ύψους 100 εκατ οπότε η Attica bank με βάση την υφιστάμενη κατάσταση θα
δαπανήσει και 10 εκατ από το υφιστάμενο κεφάλαιο των 601,39 εκατ ευρώ ή 503 εκατ χωρίς τις προνομιούχες μετοχές.
Το διοικητικό συμβούλιο της Attica bank συνεδρίασε για να καθορίσει την τελική στάση και τις επόμενες κινήσεις με βασικό στόχο να συνεχίσει την αναζήτηση στρατηγικού συμμάχου.
Η απόφαση που έλαβε το ΔΣ είναι ότι θα συνεχίσει να αναζητάει στρατηγικό επενδυτή έως ότου κλείσει την αύξηση κεφαλαίου.
Ταυτόχρονα, οι φήμες περί παραίτησης του Θεόδωρου Πανταλάκη και της υπόλοιπης διοίκησης, δεν επιβεβαιώνονται, ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν το επόμενο διάστημα από το κατά πόσο θα εμφανιστούν ξένοι θεσμικοί επενδυτές.
Το ερώτημα είναι ένα θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον στην αύξηση κεφαλαίου, εάν θα εστιαστούν μόνο στην τιτλοποίηση των 700 εκατ. NPLs ή αν τελικώς η τράπεζα κάνει χρήση και έκδοση ομολογιακού Tier 2.
Επίσης βασικό ερώτημα είναι μπορεί η αύξηση κεφαλαίου έστω και μερικώς να καλυφθεί από ΕΦΚΑ και ΤΜΕΔΕ καθώς τα ποσοστά τους θα αυξηθούν σημαντικά και τότε θα τεθεί θέμα state aid δηλαδή κρατικής βοήθειας.


Τα βασικά ζητήματα ωστόσο είναι τα εξής

1)Η Attica bank μπορεί να διαθέτει δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας πάνω από τα όρια π.χ. 14,7% αλλά η μερική κάλυψη της αύξησης είναι μείζον κεφαλαιακό πρόβλημα.
Η τράπεζα χρειαζόταν τα 197,97 εκατ για να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές και για να καλύψει άλλες τρέχουσες ανάγκες. 
2)Ο ΕΦΚΑ και το ΤΜΕΔΕ κάλυψαν περίπου το 98% της αύξησης κεφαλαίου σε σύνολο 89,98 εκατ ευρώ που συγκεντρώθηκαν.
Όμως εάν δεν βρεθεί στρατηγικός επενδυτής τότε τίθενται δύο ζητήματα
Α)Θα αυξηθεί κατακόρυφα το ποσοστό του ΕΦΚΑ και του ΤΜΕΔΕ στην Attica bank και το ερώτημα είναι μια τέτοια εξέλιξη θα την επιτρέψει η DGCom η Ευρωπαική Επιτροπή Ανταγωνισμού;
Β)Μπορούν να συμμετάσχουν μόνο δύο Ταμεία σε μια αύξηση κεφαλαίου ιδιωτικής τράπεζας χωρίς αυτό να θεωρηθεί state aid δηλαδή κρατική βοήθεια;
3)Υπάρχει πραγματικός στρατηγικός επενδυτής στην Attica bank;
4)Οι προηγούμενες κινήσεις της τράπεζας μέσω τιτλοποίησης προβληματικών ανοιγμάτων και έκδοσης ομολόγων senior και junior μπορούν να επαναληφθούν ως επενδυτική στρατηγική;
5)Η Atica bank προσπαθεί από το 2015 να ανακεφαλαιοποιηθεί και να συγκεντρώσει νέα κεφάλαια.
Τίθενται σοβαρά ερωτηματικά για το κατά πόσο το επιχειρηματικό μοντέλο της Attica bank είναι επαρκές.
Μπορεί τα NPEs να έχουν μειωθεί μέσω της πολιτικής τιτλοποιήσεων αλλά εάν προκύψουν άλλα προβλήματα π.χ. Τοξότης - χωρίς να προδικάζουμε ότι θα καταστούν NPEs - πως θα κινηθεί η τράπεζα εάν ανακύψει ένα νέο μεγάλο πρόβλημα;
6)Βασικοί επενδυτές όπως η ΕΥΔΑΠ, το Ελευθέριος Βενιζέλος και το ΤΑΠΙΛΤΑΤ πιέστηκαν το 2015 από την κυβέρνηση και από νσυγκεκριμέν ους υπουργούς να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου της Attica bank.
Στην νέα αύξηση του 2018 δεν συμμετείχαν αφενός γιατί υπέστησαν τεράστιες ζημίες αλλά δεν τίθεται θέμα πότε είχαν δίκιο τότε που συμμετείχαν ή τώρα που δεν συμμετείχαν;

Η επίσημη ανακοίνωση της Attica BankΤο Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «η Τράπεζα») γνωστοποιεί προς τους κ.κ. μετόχους ότι η Αύξηση με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων έως του ποσού των 197.970.668,40 ευρώ με την έκδοση έως 659.902.228 νέων, κοινών μετοχών σε αναλογία 4 νέες προς 1 παλαιά μετοχή και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της 22.12.2017 και επικυρώθηκε με την από 22.12.2017 Αυτόκλητη Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας, καλύφθηκε κατά 44,90%.
Ειδικότερα, σε συνεδρίασή του την 21η Μαΐου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας διαπίστωσε ότι η Αύξηση καλύφθηκε μερικώς, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ήτοι κατά 88.883.536,80 ευρώ, με την έκδοση 296.278.456 νέων, κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη και ενέκρινε την κατανομή και διάθεση των νέων μετοχών.
Η ως άνω μερική κάλυψη πραγματοποιήθηκε ως ακολούθως :

Α. Δικαίωμα Προτίμησης - Ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης που εξέφρασαν ενδιαφέρον εγγραφής για αδιάθετες μετοχές

(i) αύξηση κατά ποσό 88.712.580,60 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 295.708.602 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, από τα πρόσωπα που άσκησαν Δικαιώματα Προτίμησης (ήτοι ποσοστό 44,81% της Αύξησης).

(ii) αύξηση κατά ποσό 36.751,50 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 122.505 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, από τα πρόσωπα που άσκησαν Δικαιώματα Προτίμησης και εξέφρασαν ενδιαφέρον εγγραφής για αδιάθετες μετοχές (ήτοι ποσοστό 0,02% της Αύξησης).

Β. Διάθεση σε λοιπούς επενδυτές

(i) αύξηση κατά το ποσό 134.204,70 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 447.349 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, βάσει των αιτήσεων λοιπών επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Τράπεζα, οι οποίοι εξέφρασαν ενδιαφέρον για την κάλυψη αδιάθετων νέων μετοχών (ήτοι ποσοστό 0,07% της Αύξησης) και οι οποίες διατέθηκαν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ικανοποιώντας πλήρως τις σχετικές αιτήσεις τους.
Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά την συνεδρίασή του στις 21 Μάϊου 2018, πιστοποίησε την καταβολή του ποσού της Αύξησης, κατόπιν της μερικής κάλυψης αυτής.
Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μετά την έκδοση των νέων κοινών μετοχών θα ανέρχεται σε 238.576.203,80 ευρώ διαιρούμενο σε 461.254.013 κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 εκάστη και 286.285.714 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,35 εκάστη.
Ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 461.254.013.
Μετά την λήψη της σχετικής εγκριτικής απόφασης από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της Τράπεζας, οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.
Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Τράπεζας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν στην παρούσα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Τι έγραφε νωρίτερα το bankingnews

Μετά την μερική κάλυψη κατά 45% ή 89,98 εκατ ευρώ έναντι στόχου 197,97 εκατ ευρώ της Attica bank με την συμμετοχή του ΕΦΚΑ και του ΤΜΕΔΕ γεννάται το εξής ερώτημα.

Πότε είχαν δίκιο οι επενδυτές που τελικώς δεν συμμετείχαν όπως τη ΕΥΔΑΠ, το Ελευθέριος Βενιζέλος ή το ΤΑΠΙΛΤΑΤ.
Είχαν δίκιο τώρα στην αύξηση κεφαλαίου του Μάιου 2018 που δεν συμμετείχαν ή στα τέλη του 2015 που συμμετείχαν υπό την πίεση συγκεκριμένων υπουργών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ;
Να θυμίσουμε ότι η ΕΥΔΑΠ συμμετείχε το 2015 με 20 εκατ στην αύξηση κεφαλαίου και έχασε τα 17 εκατ και το Ελευθέριος Βενιζέλος συμμετείχε με 8 εκατ ευρώ.
Γιατί συμμετείχαν οι επενδυτές αυτοί το 2015 και δεν συμμετείχαν το 2018;
Είχε να κάνει μόνο με τα ποσοστά που κατέχει το Υπερταμείο και το ΤΑΙΠΕΔ ή έχει να κάνει με την λογική;
Η αύξηση κεφαλαίου της Attica bank δεν εξελίχθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο καθώς η συμμετοχή ήταν περιορισμένη, ενεπλάκησαν στην αύξηση μόνο ο ΕΦΚΑ και το ΤΜΔΕΔΕ καλύπτοντας περίπου 89,98 εκατ ευρώ σε σύνολο αύξησης 197,97 εκατ ευρώ.
Να σημειωθεί ότι η ΕΥΔΑΠ δεν συμμετείχε στην αύξηση κεφαλαίου καθώς έχοντας χάσει κοντά 17 εκατ σε σύνολο 20 εκατ της προηγούμενης αύξησης και εύλογα δεν συμμετείχε.
Επίσης δεν συμμετείχε το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και επίσης δεν συμμετείχε το ΤΑΠΙΛΤΑΤ με 7,91%.  
Η Attica bank ανέβαλλε την προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση για τις 22 Μαίου.
Πάντως η τράπεζα συνεχίζει να υποστηρίζει ότι στην επόμενη φάση θα προκύψει στρατηγικός επενδυτής που θα καλύψει τα αδιάθετα.

Τα συμπεράσματα

1)Η συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της Attica bank ήταν πολύ χαμηλή.
Εάν εξαιρεθούν οι δύο βασικοί μέτοχοι ο ΕΦΚΑ και το ΤΜΕΔΕ η συμμετοχή των υπολοίπων μετόχων ήταν εντυπωσιακά χαμηλή.

2)Ο στρατηγικός επενδυτής θα αποτελέσει επόμενο επεισόδιο, πιθανόν να συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση ώστε η διοίκηση να μοιράσει τα αδιάθετα της αύξησης κεφαλαίου.
Ο συνδυασμός τιτλοποίησης προβληματικών δανείων συμμετοχή στην αύξηση αποτελεί πεπατημένη όπως και στην περίπτωση του ομολογιακού 70 εκατ.
Υπάρχουν δύο σκέψεις Α)με έγκριση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η διοίκηση να επιλέξει που θα διαθέσει τις αδιάθετες μετοχές.
Β)Να πραγματοποιηθεί νέα αύξηση κεφαλαίου.

3)Ο ΕΦΚΑ όπως αναμενόταν μεταβίβασε δικαιώματα στο ΤΜΕΔΕ.
Ο ΕΦΚΑ κατείχε πριν το 50,63% και πλέον κατέχει το 45,58%.
Το ΤΜΕΔΕ κατείχε πριν το 5,93% και πλέον κατέχει το 10,69%.
Το ΤΑΠΙΛΤΑΤ κατέχει 7,91%.
Με βάση αυτές τις παραδοχές ο ΕΦΚΑ συμμετείχε με 70 εκατ και το ΤΜΕΔΕ με 16,5 εκατ ευρώ.

4)Η Attica bank διαθέτει 503 εκατ ευρώ κεφάλαια χωρίς τις προνομιούχες μετοχές 100 εκατ οι οποίες θα αποπληρωθούν.
Με την αύξηση και εφόσον καλύφθηκε μερικώς – καθώς ο νέος στρατηγικός επενδυτής θα έρθει σε επόμενη φάση – θα διαθέτει 593 εκατ ευρώ αφαιρώντας τις προνομιούχες μετοχές.

5)Στην εξίσωση δεν έχει αναλυθεί ποια θα είναι η επίδραση στα δάνεια που έχουν χορηγηθεί στην εταιρία Τοξότης.
Να σημειωθεί ότι η τράπεζα έχει διενεργήσει προβλέψεις αλλά είναι ασαφές εάν επαρκούν.
Η διοίκηση Πανταλάκη όντως προσπαθεί για την εξυγίανση της τράπεζας αλλά τα εμπόδια συνεχίζουν να υφίστανται.
Π.χ. μόνο από μια εμπλοκή με τα δάνεια του Τοξότη μπορεί να αυξήσουν τις ανάγκες για νέες προβλέψεις και να εκμηδενιστεί ακόμη και το όφελος της αύξησης κεφαλαίου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS