Για κάποιο λόγο στο τέλος και στις 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες θα έχουμε κάποιας μορφής αλλαγές.....

Για κάποιο λόγο στο τέλος και στις 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες θα έχουμε κάποιας μορφής αλλαγές.....
Δεν θα ηρεμήσουμε με τις διοικητικές αλλαγές στις τράπεζες
Για κάποιο λόγο στο τέλος και στις 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες θα έχουμε κάποιας μορφής αλλαγές.....
Σε κάποιες τράπεζες θα δούμε CEO, σε κάποιες άλλες μη εκτελεστικά μέλη πάσης φύσεως, σε κάποιες άλλες προέδρους...γενικώς θα δούμε πολλά απλά να έχουμε υπομονή
Εάν έχετε διαφορετική άποψη απλά υπομονή δεν θα δούμε τις εξελίξεις σε μια εβδομάδα θα χρειαστούν λίγοι μήνες
 
Υποσημείωση

Κάποιες τράπεζες άρχισαν να βλέπουν την Attica bank ως μεζέ

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS