Αναζητώνται στρατηγικοί επενδυτές για την διάθεση των μετοχών του ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες – Πιθανή και μια bad bank

Αναζητώνται στρατηγικοί επενδυτές για την διάθεση των μετοχών του ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες – Πιθανή και μια bad bank
Στο Αναπτυξιακό Σχέδιο έμφαση δίδεται στις συνεταιριστικές τράπεζες που μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό περιφερειακό ρόλο
Στρατηγικούς επενδυτές που θα αγοράσουν ουσιαστικά τα ποσοστά του ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες θεωρεί η ελληνική κυβέρνηση ως βέλτιστη λύση με βάση τον νέο σχέδιο ανάπτυξης της Ελλάδος για το διάστημα 2018 -2022.
Ως γνωστό το ελληνικό δημόσιο κατέχει το 40% της Εθνικής, το 26% της Πειραιώς, το 11% της Alpha bank και το 2,3% της Eurobank.
Με βάση το νέο σχέδιο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας που παρουσίασε η κυβέρνηση στόχος είναι για τις τράπεζες η σταδιακή αποχώρηση του ΤΧΣ από τα μετοχικά κεφάλαια των τραπεζών και η βέλτιστη λύση θα ήταν η αναζήτηση στρατηγικών συμμάχων.
Μέσω placement θα μπορούσαν να πουληθούν πακέτα μετοχών των ελληνικών τραπεζών σε ξένους επενδυτές.
Το σχέδιο εξόδου του ΤΧΣ από τις ελληνικές τράπεζες παρουσιάζεται και στον νόμο που διέπει την λειτουργία του Ταμείου και προφανώς η στρατηγική αυτή θα ακολουθηθεί.
Για την μείωση των NPEs που είναι επίσης στρατηγικός στόχος μεταξύ πολλών παρεμβάσεων που εξετάζονται, δεν έχει απορριφθεί η λύση της σύστασης εταιρίας διαχείρισης μιας τύπου bad bank με βάση το σχέδιο AMC.
Για τα capital controls θα απαιτηθεί χρόνος ωστόσο είναι απίθανο να εξαλειφθούν όπως φαίνεται το 2018.
Άπαξ και οι στόχοι είναι μέχρι το 2012 η χαλάρωση και εξάλειψη των κεφαλαιακών ελέγχων θα είναι μια σταδιακή διαδικασία.  
Στο Αναπτυξιακό Σχέδιο έμφαση δίδεται στις συνεταιριστικές τράπεζες που μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό περιφερειακό ρόλο καθώς και στην Αναπτυξιακή Τράπεζα που ωστόσο δεν παρουσιάζεται ένα ξεκάθαρο σχέδιο, δηλαδή πως θα βρει κεφάλαια και ρευστότητα για να μπορέσει να έχει αναπτυξιακό πρόσημο;

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS