Ένας στους δύο Έλληνες CEOs επιλέγει προσωπικό μερικής απασχόλησης

Ένας στους δύο Έλληνες CEOs  επιλέγει προσωπικό μερικής απασχόλησης
Ακόμη εμπιστεύονται περισσότερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λιγότερα τα παραδοσιακά Μέσα Ενημέρωσης.
Η συντριπτική πλειοψηφία των CEOS στην Ελλάδα εμφανίζονται αισιόδοξοι για τον κλάδο που δραστηριοποιούνται σε ποσοστό 85% και αναφορικά με τις προοπτικές της χώρας, η αισιοδοξία τους περιορίζεται  στο 72%  
Τα ανώτατα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα  της KPMG η οποία  να σημειωθεί έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο και  με τους Έλληνες να συμμετέχουν πρώτη φορά.
Από την έρευνα προκύπτει ότι τα φορολογικά θέματα οι απαντήσεις δεν έχουν  την ένταση που θα αναμέναμε.
Το ερώτημα που τέθηκε ήταν οι αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία σας οδηγούν στη εξέταση της αλλαγής του  επιχειρησιακού σας μοντέλου  
Το 52%  δήλωσε ότι ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν  και μόλις το 40% αποδέχεται και συμφωνεί με την αλλαγή του επιχειρησιακού μοντέλου της εταιρείας που διοικούν.
Οι Έλληνες CEOs εμφανίζονται να μην εμπιστεύονται τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και δίνουν έμφαση τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ποσοστό 92% Πάντως το μέσο ενημέρωσης που τους βοηθά στις στρατηγικές τους αποφάσεις είναι το αμερικανικό δίκτυο Bloomberg.
Αντίθετα οι ξένοι συνάδελφοι τους δίνουν προτεραιότητα στα παραδοσιακά  μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής  δικτύωσης. Τα ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων και σε ποσοστό 32%  θεωρούν ότι υπάρχει  χαμηλή διάθεση για συγχωνεύσεις και εξαγορές τα επόμενα τρία χρόνια
Το 40%   διατύπωσε μέτρια διάθεση και μόλις το 28% ήταν ένθερμοι υποστηρικτές ενός σεναρίου για συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων τα επόμενα τρία χρόνια.
Το 1% των στελεχών είπε ότι θέλουν να εξαγορασθούν από μία άλλη εταιρεία.
Ενδιαφέρον προκύπτει από το 54% των στελεχών που επιλέγει την πρόσληψη συνεργατών μερικής απασχόλησης ενώ τα στελέχη  του εξωτερικού διαμορφώθηκε στο 47%
Το 12% των Ελλήνων δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το μοντέλο της μερικής απασχόλησης.
Η πρόσληψη  προσωπικού με ικανότητες έρχεται σε δεύτερη προτεραιότητα  από τους CEOs σε ποσοστό 56% καθώς η πρώτη είναι η επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η εταιρεία.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι CEOs πιστεύουν  ότι η χρήση τεχνικής νοημοσύνης και των τεχνολογιών ρομποτικής τα επόμενα  τρία χρόνια και σε ποσοστό το 96% πιστεύει ότι η χρήση τους θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας ενώ στους ξένους το ποσοστό μειώνεται στο 62%.
Στην Ελλάδα μόλις το 4% των στελεχών εκτιμά ότι η χρήση του θα καταργήσει περισσότερες θέσεις από ότι θα δημιουργήσει και για του ξένους ανέρχεται στο 38%.Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 25 διευθύνοντες σύμβουλοι επιχειρήσεων και από το εξωτερικό  1300.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews gr
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS