Ο χαμένος λογαριασμός των απαιτήσεων του Ιατρικού και το ρεκόρ αθέτησης όρων δανείων

Ο χαμένος λογαριασμός των απαιτήσεων του Ιατρικού και το ρεκόρ αθέτησης όρων δανείων
Η περίεργη εκτίναξη των απαιτήσεων από ασφαλιστικές και οι μπερδεμένοι λογαριασμοί με τις απαιτήσεις που ξεπερνούν τις 365 ημέρες
Σε γρίφο με αδύνατη επίλυση αναδεικνύονται οι απαιτήσεις του ομίλου Ιατρικό Αθηνών γεγονός που εγείρει σωρεία ερωτημάτων.
Ο όμιλος το 2017 εμφανίζει εκτίναξη των απαιτήσεών του από τις ασφαλιστικές εταιρίες από τα 4,7 εκ ευρώ στο τέλος του 2016 στα 34,7 εκ ευρώ.  
Στις οικονομικές καταστάσεις δεν υπάρχει αναλυτική παρουσίαση των εσόδων από ασφαλιστικές εταιρίες.
Ωστόσο είναι απορίας άξιον πως εκτινάσσεται η συγκεκριμένη κατηγορία απαιτήσεων.
Υπάρχει ασφαλιστική εταιρία ή εταιρίες που δεν έχουν καταβάλλει τις υποχρεώσεις τους και για ποιο λόγο στην Ιατρικό. Πέραν των ασφαλιστικών εταιριών συνεχίζει να υπάρχει η απαίτηση της τάξεως των 20,7 εκ ευρώ από το Υπουργείο της Λιβύης η οποία πλέον χρονίζει με την εταιρία να δηλώνει ότι βρίσκεται σε επαφές για τη διευθέτησή της χωρίς να προσδιορίζεται ο ορίζοντας είσπραξης.
Η κατάσταση με τις απαιτήσεις γίνεται ακόμα πιο σύνθετη καθώς ο όμιλος Ιατρικού προφανώς με την άδεια του ορκωτού παρουσιάζει το 2017 με διαφορετικό τρόπο την ενηλικίωση των απαιτήσεών του.  
Συγκεκριμένα στον ισολογισμό του 2016 απεικονίζονται απαιτήσεις από πελάτες (πλην αξιογράφων και λοιπών απαιτήσεων) άνω των 365 ημερών.
Για το 2016 το ποσό είναι 81,884 εκ ευρώ και το 2015 58,44 εκ ευρώ.
Στον ισολογισμό του 2017 έχουμε απεικόνιση των «καθαρών εμπορικών απαιτήσεων (άραγε έχει διαφορά από τις «εμπορικές απαιτήσεις πλην αξιογράφων και λοιπών απαιτήσεων;).
Το ποσό για το 2017 είναι 62 εκ ευρώ και για το 2016 είναι 70 εκ ευρώ.
Αν πρόκειται για τους ίδιους λογαριασμούς τότε προκύπτει η μια τεράστια διαφορά της τάξεως των 18 εκ ευρώ που δεν δικαιολογείται.
Αν πρόκειται για στοιχεία με διαφορετική βάση υπολογισμού το προφανές ερώτημα είναι γιατί  αλλάζει η βάση υπολογισμού. Μήπως έτσι δεν βγάζει άκρη κανένας τι ακριβώς συμβαίνει με τις απαιτήσεις της εταιρίας;
Βέβαια και οι τράπεζες που έχουν αυστηροποιήσει το πλαίσιο ρυθμίσεων μάλλον δυσκολεύτηκαν στην περίπτωση του Ιατρικού όπου η αθέτηση των όρων της δανειακής σύμβασης προέκυψε τρεις μήνες μετά από την υπογραφή σύμβασης αναδιάρθρωσης του δανεισμού.  
Πρόκειται ίσως για φαινόμενο που δεν έχει επαναληφθεί.
της ανάλυσης των απαιτήσεων του Ιατρικού Αθηνών Παρά την αυστηροποίηση, η πρακτική της αθέτησης όρων των δανειακών συμβάσεων, μόλις μερικούς μήνες μετά την υπογραφή τους, συνεχίζεται.  
Συγκεκριμένα  στις 5 Οκτωβρίου 2017 το Ιατρικό συμφώνησε με τις πιστώτριες τράπεζες την τροποποίηση των όρων του κοινού ομολογιακού δανείου της, ανεξόφλητου υπολοίπου 131,9 εκατ. ευρώ.  
Συμφωνήθηκε  η παράταση λήξης κατά 3 χρόνια, το περιθώριο επιτοκίου διαμορφώθηκε στο 4% ετησίως, ενώ το ανεξόφλητο υπόλοιπο θα αποπληρωθεί σε εξαμηνιαίες δόσεις.
Η εισηγμένη συμφώνησε να εκχωρήσει στις τράπεζες εμπορικές απαιτήσεις καθώς και άλλες πρόσθετες εξασφαλίσεις.
Όμως στο τέλος του έτους ο όμιλος δεν τηρούσε όρους της δανειακής σύμβασης  και συγκεκριμένα όρους που αφορούν στο ύψος των κεφαλαιουχικών και μη δαπανών, το ποσό εκχώρησης εμπορικών απαιτήσεων καθώς και την απρόσκοπτη καταβολή των οφειλών προς τους  προμηθευτές.

Νίκος Καρούτζος
Nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS