SMOU (Τεχνική συμφωνία): Πλεονάσματα 3,5% έως το 2022 – «Ισοδύναμα μέτρα» για δικαστικές αποφάσεις που απειλούν το Μνημόνιο

SMOU (Τεχνική συμφωνία): Πλεονάσματα 3,5% έως το 2022 – «Ισοδύναμα μέτρα» για δικαστικές αποφάσεις που απειλούν το Μνημόνιο
Διατηρείται η ρήτρα που δίνει το δικαίωμα στο ΔΝΤ να φέρει ένα χρόνο νωρίτερα τη μέίωση του αφορολογήτου, ως μέτρο φιλικό για την ανάπτυξη.
Την δέσμευση της Ελλάδας για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% ως και το τέλος του 2022 προβλέπει το τεχνικό κείμενο της συμφωνίας που επισύναψε η ελληνική κυβέρνηση με τους δανειστές στις 19 Μαΐου.
Το κείμενο (με ημερομηνία 23 Μαΐου) διατηρεί την ρήτρα δικαιώματος που έχει το ΔΝΤ να φέρει ένα χρόνο νωρίτερα τη μείωση στο αφορολόγητο ποσό από 1ης Ιανουαρίου του 2019, ως ένα μέτρο φιλικό για την ανάπτυξη της χώρας…
Παράλληλα προβλέπει συνέχιση των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων από την πλευρά της Αθήνας με την συνδρομή της τεχνικής βοήθειας από τους θεσμούς.
Πρόκειται για μεταρρυθμίσεις οι οποίες ήταν μέσα στο «πακέτο» με τα 88 προαπαιτούμενα της 4ης αξιολόγησης, αλλά λόγω του γεγονότος ότι πολλά από αυτά βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα στο τεχνικό κείμενο έχουν περαστεί με νέα «ορόσημα».
Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μνημόνιο τα προαπαιτούμενα αυτά, μεταξύ άλλων είναι:

-Απλοποίηση της νομοθεσίας για τον ΦΠΑ

- Έκδοση της υπουργικής απόφασης για την περικοπή του ΕΚΑΣ από το 2019

-Ευθυγράμμιση αντικειμενικών- εμπορικών αξιών και η διατήρηση του ΕΝΦΙΑ στα προβλεπόμενα εισπρακτικά επίπεδα.

-Επανεξέταση της πορείας υλοποίησης του μέτρου των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

- Κατάργηση του χαμηλού ΦΠΑ στα τελευταία 5 ακριτικά νησιά του Αιγαίου.

- Επανεξέταση των φορολογικών κινήτρων για την ναυτιλία,

- Εφαρμογή του συστήματος αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών κατασχέσεων για χρέη προς την εφορία.

- Επανεξέταση των φορολογικών κινήτρων στην εργασία,

- Αναθεώρηση του κώδικα τελών χαρτοσήμου

- Η ολοκλήρωση των αλλαγών στο Δημόσιο (τοποθετήσεις Γ.Γ. και Διευθυντών).

- Ξεκαθάρισμα του τοπίου και επίσπευση των έργων στο Ελληνικό

-Ολοκλήρωση Κτηματολογίου

 Στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο δεν λείπει η αναφορά για το θηριώδες πρωτογενές πλεόνασμα του 2017 το οποίο ανήλθε στο 4,2% του ΑΕΠ «υπερβαίνοντας σημαντικά τον στόχο του προγράμματος για 3η συνεχή χρονιά. 
Σύμφωνα με  τους θεσμούς το αποτέλεσμα του 2017 υποστηρίχθηκε από ένα μεγάλο αριθμό μέτρων, κυρίως από τις περικοπές των συντάξεων και την αύξηση της έμμεσης φορολογίας ενώ μία πρόσθετη ώθηση στα φορολογικά έσοδα δόθηκε από την φορολογική συμμόρφωση των πολιτικών (εθελοντική αποκάλυψη των εισοδημάτων) και από την είσπραξη των ληξιπρόθεσμών οφειλών.
«Η ελληνική κυβέρνηση θα παρακολουθεί τους δημοσιονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαστικών αποφάσεων» αναφέρει το νέο μνημόνιο καλώντας την κυβέρνηση να λάβει «ισοδύναμα μέτρα» στις περιπτώσεις όπου απαιτούνται για να μην απειληθούν οι μνημονιακοί στόχοι.
Σύμφωνα με τους δανειστές οι ελληνικές αρχές έχουν προ-νομοθετήσει μια δέσμη δημοσιονομικών μέτρων τον Ιούνιο του 2017, περικοπές σε συντάξεις και αφορολόγητο, και «αποτελούν πολιτικές που είναι φιλικές προς την ανάπτυξη».
Στο τεχνικό κείμενο υπάρχει αναφορά και για την εφαρμογή των θετικών μέτρων, αφού πρώτα προσδιοριστεί το ακριβές ύψος της υπέρβασης στα πρωτογενή πλεονάσματα του 2018 που θα δώσει τον δημοσιονομικό χώρο στην κυβέρνηση για φοροελαφρύνσεις και για στοχευόμενες μειώσεις στις κοινωνικές δαπάνες.

Μείωση των NPLs

Οι ελληνικές τράπεζες σε συνεργασία με την ΕΚΤ και τον SSM θα συνεχίσουν να εστιάζονται στην μείωση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων ενώ η ΤτΕ σε τριμηνιαία βάση θα παρουσιάζει την πρόοδο που σημειώνεται κατά τράπεζα και σε κλαδικό επίπεδο.

Το ΤΧΣ θα συνεχίσει να ελέγχει τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών και να προτείνει αλλαγές

Το ΤΧΣ θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση και των τεσσάρων μελών του διοικητικού συμβουλίου των συστημικών τραπεζών με τα κριτήρια επιλεξιμότητας του νόμου για το Ταμείο.
Οι αρχές θα διασφαλίσουν επίσης ότι οι πιθανοί μελλοντικοί εκπρόσωποι του ελληνικού δημοσίου στις τράπεζες θα πληρούν τα κριτήρια.
Μετά την αναθεώρηση και την ανασύσταση των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών, το ΤΧΣ θα κάνει ότι είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι τα διοικητικά συμβούλια λειτουργούν αποτελεσματικά στην επίβλεψη των επιδόσεων της διοίκησης.
Το ΤΧΣ ως μέτοχος πρέπει να αξιολογεί τακτικά, χρησιμοποιώντας, αν χρειαστεί εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, το γενικό πλαίσιο διακυβέρνησης των τραπεζών και τις επιδόσεις των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών και εάν χρειαστεί, να προτείνει αλλαγές.
Το ΤΧΣ θα κάνει κάθε εύλογη προσπάθεια να διασφαλίσει ότι τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών αξιολογούνται τακτικά, χρησιμοποιώντας, εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, για την αποτελεσματικότητα των μεσαίων και ανώτερων στελεχών των τραπεζών.

Υγειονομική περίθαλψη

Οι αρχές έχουν δεσμευθεί για περαιτέρω μεταρρύθμιση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, με στόχο την καθολική, ισότιμη και αποτελεσματική φροντίδα, τον έλεγχο των δημόσιων δαπανών,τη διαχείριση των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων, τη βελτίωση της διαχείρισης νοσοκομείων, την αύξηση της κεντρικής προμήθειας των νοσοκομειακών προμηθειών, τη διαχείριση της ζήτησης φαρμάκων και της υγειονομικής περίθαλψης μέσω πρωτοκόλλων ηλεκτρονικής συνταγής βάσει αποδεικτικών στοιχείων,να αναθέσουν τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης του ιδιωτικού τομέα με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα πληροφορικής, να αναπτύξουν ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα παραπομπής για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη που να επιτρέπει τη διαμόρφωση οδών φροντίδας για τους ασθενείς.
Δεδομένου ότι η πλήρης υλοποίηση αυτών των στόχων απαιτεί χρόνο, οι αρχές δεσμεύονται να εφαρμόσουν τα αναγκαία πρόσθετα αναγκαία μέτρα και πέραν των προθεσμιών που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο.

Εξορθολογισμός των δαπανών για την υγεία

Οι αρχές, σύμφωνα με τους λεπτομερείς στόχους και τις προθεσμίες που καθορίζονται στην ΤΜU (Τμήμα Ρ),
α) προκειμένου να αντιμετωπιστεί το υπόλοιπο μέρος της πρόσφατης υπέρβασης των "άλλων κονδυλίων" στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για τις "Άλλες Ασθένειες" (125 εκατ. το 2017), ο ΕΟΠΥΥ θα επεκτείνει τον clawback ώστε να συμπεριλάβει τις υπηρεσίες οπτομέτρησης και τις ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες (προηγούμενη δράση).
β) ως προηγούμενη δράση, οι αρχές θα εφαρμόσουν τα 14 μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης του ΕΟΠΥΥ για τη μείωση του ποσού των υπερβολικών δαπανών.
γ)έως τον Μάιο του 2018, θα αναπτύξουν μια χαρτογράφηση της συνολικής χωρητικότητας του δημόσιου τομέα. Έως τον Δεκέμβριο του 2018, με βάση αυτή τη χαρτογράφηση, οι αρχές θα αναπτύξουν μια εις βάθος αξιολόγηση που θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για την ανάθεση ιδιωτικών παρόχων ανά περιφέρεια που υπόκεινται σε ανεπαρκή δημόσια ικανότητα
δ) να εφαρμόσουν ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικών παραπομπών (e-referrals) στη δευτεροβάθμια περίθαλψη που θα χρησιμοποιηθούν από οικογενειακούς γιατρούς. (Μάιος 2018)
ε) ανάπτυξη έως το Μάιο του 2018 μιας κρίσιμης μάζας κατευθυντήριων γραμμών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων για τις οδούς περίθαλψης των ασθενών (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη) για τις οδούς που έχουν τις μεγαλύτερες θεραπευτικές και οικονομικές συνέπειες για να τροφοδοτήσουν το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγής. Ως προηγούμενη δράση, τουλάχιστον επιπλέον (σε σύγκριση με το 14 Δεκεμβρίου 2017) 20 από αυτά τα θεραπευτικά πρωτόκολλα θα εισαχθούν στην ηλεκτρονική συνταγή.
ζ) να εκπονήσει ετήσια έκθεση σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους για ολόκληρο τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (που θα χρησιμοποιηθεί ως μέσο προγραμματισμού των ανθρώπινων πόρων) με επίκεντρο την PHC (πρώτη έκθεση που θα δημοσιευθεί έως τον Μάιο του 2018)
η) να παρακολουθεί στενά και να εφαρμόζει πλήρως την καθολική κάλυψη της υγειονομικής περίθαλψης και να ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματά τους και να προχωρά στη σταδιακή εφαρμογή του νέου συστήματος πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Για το σκοπό αυτό, οι αρχές έχουν υιοθετήσει όλη την απαραίτητη νομοθεσία για την εφαρμογή αυτού του νέου συστήματος τον Μάιο του 2017.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΠΥΥ θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παρέχει πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη, εισάγοντας την υποχρεωτική εγγραφή ασθενούς σε έναν οικογενειακό γιατρό, ο οποίος θα ενεργεί ως φύλακας που θα είναι υπεύθυνος για παραπομπές σε ειδικούς.
Ως προγενέστερη δράση: α) η πλήρης αντιστοίχιση όλων των κατόχων του αριθμού κοινωνικής ασφάλισης (AMKA) με τους διαθέσιμους οικογενειακούς  γιατρούς που θα οριστικοποιηθούν μέχρι τον Μάιο του 2018 και
β) το υποχρεωτικό σύστημα καταγραφής ασθενών με έναν οικογενειακό γιατρό, ο οποίος θα ενεργεί ως φύλακας, θα τεθεί σε λειτουργία και θα είναι πλήρως λειτουργικό έως τα τέλη Μαΐου του 2018, με τη σταδιακή εφαρμογή της υπηρεσίας φύλαξης κατά το 2018.
Παράλληλα, η ανάπτυξη των τοπικών μονάδων υγείας, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2017, θα οδηγήσει στη δημιουργία μίας κρίσιμης μάζας μονάδων τοπικής υγείας (τουλάχιστον 85) μέχρι τον Μάιο του 2018, με πλήρη εφαρμογή που θα επιτευχθεί στη συνέχεια.
Καθώς λειτουργούν νέες Μονάδες Τοπικής Υγείας, οι υπάρχουσες συμβατικές ρυθμίσεις του ΕΟΠΥΥ με ιδιωτικούς GPs θα μειωθούν αντίστοιχα, ώστε να αποφευχθούν οι επικαλύψεις στην τοπική παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Εκτέλεση των clawbacks και τακτικός έλεγχος

Εκτέλεση των clawbacks και τακτικός έλεγχος
α. Οι αρχές θα εκτελέσουν τα clawbacks ανά εξάμηνο και θα διενεργούν τακτικούς ελέγχους.
β. Οι αρχές θα συνεχίσουν να συλλέγουν σχετικά στοιχεία από τον ΕΟΠΥΥ, τον Εθνικό Οργανισμό για την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας, και θα δημοσιεύουν τακτικά.
γ. Οι αρχές θα εφαρμόζουν και θα συλλέγουν τα εκκρεμή  clawbacks, συνεχώς μέχρι να εκκαθαριστούν.
i) Ως προγενέστερη ενέργεια, ο ΕΟΠΥΥ θα οριστικοποιήσει τη νομική διαδικασία για την αντιστάθμιση του εναπομένοντος εκκρεμούς clawback (2013-2015) για όλα τα ανεξόφλητα υπόλοιπα εκτός από εκείνα για τα οποία δεν είναι νομικά / τεχνικά εφικτό να εκτελέσει την αντιστάθμιση.
(ii) Kάθε οφειλόμενο ποσό μη επιστροφής που σχετίζεται με το 2016 θα αντισταθμιστεί και θα εισπραχθεί για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και
(iii) οι αρχές θα επεκτείνουν τα ανώτατα όρια clawback για τη διάγνωση, τις ιδιωτικές κλινικές, τα φαρμακευτικά προϊόντα μέχρι το 2022.
Το ανώτατο όριο θα αυξηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεων των αρχών σχετικά με την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές.
iv) οι εισπράξεις του 2017 (και για το 2016, για τις φαρμακευτικές εταιρείες) θα συλλέγονται / συμψηφίζονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που καθορίζεται στην ΤMU (Τμήμα Ρ).
δ. Για να αξιολογήσει και να βελτιώσει την απόδοση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, ο ΕΟΠΥΥ θα διενεργεί συστηματικό μηνιαίο έλεγχο ιδιωτικών κλινικών.

Μέτρα για τη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης και της οικονομικής αποδοτικότητας των νοσοκομείων

Οι αρχές:
α. να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την αύξηση του ποσοστού των συγκεντρωτικών δημόσιων συμβάσεων έως τον Μάιο του 2018, μετά την έγκριση του νόμου για τις συγκεντρωτικές δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της υγείας. Για λεπτομέρειες, βλ. TMU (τμήμα P). Το Μάιο του 2018 παρουσιάζει το σχέδιο αύξησης της αναλογίας περαιτέρω το 2019.
Οι διαδικασίες διορισμού σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει ο νόμος 4369/2016 θα ξεκινήσουν ως μια προηγούμενη δράση (βλέπε τμήμα TMU xx).
β. Έως το Δεκέμβριο του 2018, μείωση των χρόνων αναμονής (συμπεριλαμβανομένης της επιλογής χειρουργικής επέμβασης) σε σχέση με το προηγούμενο έτος σύμφωνα με τον κοινωνικό πυλώνα και μείωση της αδικαιολόγητης διακύμανσης των χρόνων αναμονής μεταξύ παρόχων και ασθενών (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικοοικονομικών και άλλων χαρακτηριστικών ασθενών). Για λεπτομέρειες, βλ. TMU (τμήμα P).
γ. Έως το Μάιο του 2018, να ξεκινήσει η εφαρμογή του συστήματος DRGs πιλοτικά σε νοσοκομεία.
δ. Να εκπονούνται τακτικές τριμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις, με βάση τα οικονομικά στοιχεία για τα νοσοκομεία και την απόδοση των νοσοκομείων (συγκριτική αξιολόγηση με βάση δείκτες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα).

Μείωση των δαπανών φαρμάκων μέσω γενικής διείσδυσης και μείωσης των τιμών

α. Οι αρχές θα επικαιροποιούν και θα δημοσιεύουν σε τακτική βάση (για λεπτομέρειες βλέπε τμήμα TMU P) και τουλάχιστον ανά εξάμηνο, τον θετικό και τον αρνητικό κατάλογο.
β. Ως προηγούμενη δράση, οι αρχές θα δημοσιεύσουν ένα αναθεωρημένο δελτίο τιμών το Μάιο του 2018.
γ. Ως προηγούμενη δράση, οι αρχές θα υιοθετήσουν περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των φαρμακευτικών δαπανών με στόχο την επίτευξη του στόχου διείσδυσης των γενόσημων φαρμάκων κατά 40%.
Τα μέτρα αυτά μπορούν να στοχεύουν σε πολλούς συναφείς τομείς, όπως η επικαιροποίηση της ρύθμισης των επιστροφών τιμών και της συμμετοχής των ασθενών, ώστε να προωθηθεί η επιλογή των οικονομικά αποδοτικών φαρμάκων και να βελτιωθεί περαιτέρω η δομή παροχής κινήτρων των φαρμακοποιών ώστε να ενθαρρυνθεί η πώληση λιγότερο δαπανηρών φάρμακα για οποιαδήποτε συνταγογραφούμενη δραστική ουσία.
δ. Για να μειώσουν περαιτέρω τις τιμές, θα κάνουν χρήση της διαπραγματευτικής επιτροπής για την ανάπτυξη συμφωνιών για τον όγκο των τιμών και κινδύνου, όπως οι Συμφωνίες Διαχειριζόμενης Εισόδου (MEAs), σύμφωνα με τα πρότυπα άλλων χωρών της ΕΕ και τη διεθνή εμπειρογνωμοσύνη, ιδίως για καινοτόμα φάρμακα υψηλού κόστους και τακτικά έκθεση σχετικά με την πρόοδο.
Οι αρχές θα δημιουργήσουν ένα κέντρο αξιολόγησης της τεχνολογίας της υγείας (HTA) για να αξιολογήσουν ποια προϊόντα θα επιστραφούν και υπό ποιους όρους και συμφωνίες, σύμφωνα με τις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές και με αποδεικτικά στοιχεία για τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ, μετά τον Ιούνιο του 2018.
Μάριος Χριστοδούλου - Χρύσα Κλειτσιώτη
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS