Το ΤΧΣ θα συνεχίσει να ελέγχει τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών και να προτείνει αλλαγές

Το ΤΧΣ θα συνεχίσει να ελέγχει τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών και να προτείνει αλλαγές
Το ΤΧΣ ως μέτοχος πρέπει να αξιολογεί τακτικά, χρησιμοποιώντας, αν χρειαστεί και με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, το γενικό πλαίσιο διακυβέρνησης των τραπεζών και τις επιδόσεις των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών και εάν χρειαστεί, να προτείνει αλλαγές.
Το ΤΧΣ θα συνεχίσει να ελέγχει τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών και να προτείνει αλλαγές αναφέρεται στην τεχνική συμφωνία Ελλάδος - δανειστών.
Το ΤΧΣ θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση και των τεσσάρων μελών του διοικητικού συμβουλίου των συστημικών τραπεζών με τα κριτήρια επιλεξιμότητας του νόμου για το Ταμείο.

Οι αρχές θα διασφαλίσουν επίσης ότι οι πιθανοί μελλοντικοί εκπρόσωποι του ελληνικού δημοσίου στις τράπεζες θα πληρούν τα κριτήρια.
Μετά την αναθεώρηση και την ανασύσταση των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών, το ΤΧΣ θα κάνει ότι είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι τα διοικητικά συμβούλια λειτουργούν αποτελεσματικά στην επίβλεψη των επιδόσεων της διοίκησης.
Το ΤΧΣ ως μέτοχος πρέπει να αξιολογεί τακτικά, χρησιμοποιώντας, αν χρειαστεί και με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, το γενικό πλαίσιο διακυβέρνησης των τραπεζών και τις επιδόσεις των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών και εάν χρειαστεί, να προτείνει αλλαγές.
Το ΤΧΣ θα κάνει κάθε εύλογη προσπάθεια να διασφαλίσει ότι τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών αξιολογούνται τακτικά, χρησιμοποιώντας, εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, για την αποτελεσματικότητα των μεσαίων και ανώτερων στελεχών των τραπεζών.

www.bankingenws.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS