Το σκάνδαλο ατιμωρησίας στις ανομίες των ορκωτών ελεγκτών και η περίπτωση της Folli Follie

Το σκάνδαλο ατιμωρησίας στις ανομίες των ορκωτών ελεγκτών και η περίπτωση της Folli Follie
Το πέπλο προστασίας σε ανομίες με την άδεια του νόμου και η διαχρονική ατιμωρησία σε σκάνδαλα όπως η Ασπίς
Απίστευτο κι όμως ελληνικό.
Η αρχή που ελέγχει τους ορκωτούς ελεγκτές δεν προκύπτει να έχει δικαιοδοσίες παραπομπής των ορκωτών ελεγκτών ακόμα και αν αυτοί διαπράττουν ποινικά αδικήματα.

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των ορκωτών  ενώ η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για τους ορκωτούς ελεγκτές έγινε με σωρεία παραθύρων από το Υπουργείο Οικονομικών. 
Έτσι για παράδειγμα αν στην περίπτωση της Folli Follie ακόμα και αν αποδειχτεί ότι οι οικονομικές καταστάσεις ήταν παραποιημένες με συνέργεια του ορκωτού ελεγκτή είναι αμφίβολο αν όχι αδύνατο να υπάρξουν ποινικές συνέπειες για τον ορκωτό.
Αυτό φυσικά ισχύει για όλες τις περιπτώσεις που διαπιστωθούν ζητήματα σε σχέση με τον έλεγχο του ορκωτού.
Πρακτικά δηλαδή  δεν υπάρχουν αποτρεπτικοί μηχανισμοί σε περιπτώσεις όπου είναι κατανοητό ότι το δέλεαρ στη συμμετοχή του ορκωτού σε παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι σημαντικό.
Όμως ακόμα και στο ζήτημα των πειθαρχικών κυρώσεων από την ΕΛΤΕ η νομοθεσία είναι απολύτως διάτρητη.
Ειδικότερα οι  ποινές που μπορεί να επιβάλλει η ΕΛΤΕ είναι  α) σύσταση,
β) έγγραφη επίπληξη,
γ) δημόσια δήλωση που αναφέρει το υπαίτιο πρόσωπο και τη φύση της παράβασης και δημοσιοποιείται στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Λ.Τ.Ε.,
δ) δήλωση ότι η έκθεση ελέγχου δεν πληροί τις απαiτήσεις του άρθρου 32 . ή του άρθρου 10 του Κανονισμού 537/2014) ε) χρηματικό πρόστιμο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
Σε περίπτωση υποτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο ύψους έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ,
στ) προσωρινή απαγόρευση διενέργειας υποχρεωτικών ελέγχων επί των ατομικών ή ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, για χρονικό διάστημα από έναν (1) έως δώδεκα (12) μήνες,
ζ) προσωρινή αφαίρεση της επαγγελματικής άδειας για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη, η) οριστική αφαίρεση της επαγγελματικής άδειας και διαγραφή του ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο καθώς και δημοσιοποίηση της απόφασης αυτής στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Λ.Τ.Ε..
Το ενδιαφέρον είναι ότι το ΔΣ της ΕΛΤΕ έχει την «άνεση» να λάβει αποφάσεις με απολύτως υποκειμενικά χαρακτηριστικά καθώς όπως αναφέρει ο νόμος λαμβάνονται υπόψη, ιδίως:
α) η βαρύτητα και διάρκεια της παράβασης,
β) ο βαθμός ευθύνης του υπαίτιου προσώπου,
γ) η οικονομική δύναμη του υπαίτιου προσώπου, για παράδειγμα όπως φαίνεται από τον συνολικό κύκλο εργασιών της υπαίτιας επιχείρησης ή το ετήσιο εισόδημα του υπαίτιου προσώπου, εφόσον το εν λόγω πρόσωπο είναι φυσικό πρόσωπο,
δ) το ύψος των κερδών που αποκομίσθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το υπαίτιο πρόσωπο, εφόσον μπορούν να προσδιορισθούν, ε) ζημιές τρίτων που προκλήθηκαν από την παράβαση στο βαθμό που μπορεί να προσδιοριστούν,
στ) ο βαθμός συνεργασίας του υπαίτιου προσώπου με την Ε.Λ.Τ.Ε.,
ζ) προηγούμενες παραβάσεις του υπαίτιου προσώπου
Φυσικά ακόμα κανένας δεν αναρωτιέται τι έγινε με τις περιπτώσεις σκανδάλων που συντάραξαν το πανελλήνιο όπως η Ασπίς Πρόνοια όπου οι ορκωτοί δεν είδαν τίποτα λίγο πριν οι εταιρίες καταρρεύσουν κρύβοντας καλά τα μυστικά εικονικών λογαριασμών και παράνομων πρακτικών.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS