Στο 24% η πώληση από την Πειραιώς του ΑΜΟΕΒΑ στην Bain – Σχεδιάζει 1 δισ πώληση καταναλωτικών NPLs η Eurobank

Στο 24% η πώληση από την Πειραιώς του ΑΜΟΕΒΑ στην Bain – Σχεδιάζει 1 δισ πώληση καταναλωτικών NPLs η Eurobank
Ταυτόχρονα και η Eurobank προετοιμάζεται να στείλει εκ νέου ενημερώσεις σε χιλιάδες πολίτες καταναλωτικών δανείων με στόχο Σεπτέμβριο να βγάλει προς πώληση 1 δισεκ. προβληματικά καταναλωτικά δάνεια
Οριστικοποιήθηκε η πώληση των 1,95 δισεκ. προβληματικών ανοιγμάτων με εξασφαλίσεις εμπορικά ακίνητα - μεικτής λογιστικής αξίας 1,45 δισ -  από το πρόγραμμα AMOEBA της Πειραιώς με τελικό αγοραστή την Bain. 
Τελικώς τα 2 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα με εξασφαλίσεις ακίνητα θα πωληθούν στο 21% ή 22% της ονομαστικής αξίας ή 304-310 εκατ ευρώ ωστόσο η επίδραση στα κεφάλαια είναι μόλις 20 μονάδες που σημαίνει 120 εκατ ευρώ.
Ταυτόχρονα και η Eurobank προετοιμάζεται να στείλει εκ νέου ενημερώσεις σε χιλιάδες πολίτες καταναλωτικών δανείων με στόχο Σεπτέμβριο να βγάλει προς πώληση 1 δισεκ. προβληματικά καταναλωτικά δάνεια στο 2% ή 3% της ονομαστικής αξίας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS