ΔΕΗ: Η νέα βραχυπρόθεσμη τεχνική προσέγγιση για την μετοχή της

ΔΕΗ: Η νέα βραχυπρόθεσμη τεχνική προσέγγιση για την μετοχή της
Στο intraday το 212 έχει γίνει σημαντικότατη αντίσταση με το 206 και 202 οι στηρίξεις. Το στοπ στο 2,0050.

Μία κατοχύρωση και μόνο του 212 μπορεί να δώσει άμεσα συνέχιση..

Σε ημερήσιο το stop στην παρούσα στο 224...

212.png
ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

http://www.bankingnews.gr/

Δ.Ν.

BREAKING NEWS