Μία εταιρεία κόσμημα για το Χ.Α. κι ας ανήκει στην Εναλλακτική Αγορά...

Μία εταιρεία κόσμημα για το Χ.Α. κι ας ανήκει στην Εναλλακτική Αγορά...
Και με υγιέστατα - εξυπακούεται - χρηματοοικονομικά μεγέθη
Μία εταιρεία κόσμημα για το Χ.Α. κι ας ανήκει στην Εναλλακτική Αγορά...

Η Epsilon Net κατά την χρήση 2017 πέτυχε πωλήσεις 15 εκατ. περίπου έναντι των 12,46 εκατ. του 2016…(20,11%). Η δυναμική στην αύξηση των εγκαταστάσεων σε νέους πελάτες ERP, Εμπορικολογιστικών  και Mobile εφαρμογών της νέας πλατφόρμας PYLON, Pylon Hotel και Restaurant αλλά και εφαρμογών Payroll & HR φέρνει απτά αποτελέσματα.

ΚΕΡΔΗ: 687,55 χιλ. ευρώ από 115,59 χιλ. ευρώ και +69,3% στα EBITDA που διαμορφώθηκαν σε 2,3 εκατ. ευρώ, από 1,3 εκατ. ευρώ το 2016. Σημειώνεται, ότι η πρόβλεψη της διοίκησης της εταιρίας είναι ότι ο κύκλος εργασιών θα παρουσιάσει έντονους ρυθμούς ανάπτυξης και την επόμενη τριετία 2018-2020.
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ@1,6700 ευρώ
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΣΗΣΗ: 9,33 εκατ. ευρώ
  • ΙΔΙΑ Κ/Φ: 11,39 εκατ. από  10,9 εκατ. ευρώ.
ΔιάστημαΕλάχιστη τιμήΜέγιστη τιμήΜεταβολή %
7 ημερών 1,530 1,670 7,05
30 ημερών 1,300 1,670 25,56
3 μηνών 1,300 1,670 17,61
6 μηνών 1,300 1,670 4,37
12 μηνών 0,600 1,720 149,25
Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών Διοίκησης: 696.211,92 ευρώ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 380 στις 31.12.2017 από 331 άτομα το 2016…

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: 4.259.282,78 από 3.370.234,08 ευρώ.

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 3 εκατ. ευρώ και κάτι ψιλά…

ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: ΔΕΝ ΕΧΕΙ!!

http://www.bankingnews.gr
 

Δ.Ν.


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00


Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00


Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00

BREAKING NEWS