'Ελαστρον: 'Εχει επιστρέψει σε ελκυστικά επίπεδα αποτίμησης

'Ελαστρον: 'Εχει επιστρέψει σε ελκυστικά επίπεδα αποτίμησης
Ξεκινά την παραγωγή και διάθεση νέων προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας
EΛΑΣΤΡΟΝ: Διόρθωσε από τα 1,7000-1,7500 στα 1,3500-1,4000 ευρώ και διαπραγματεύεται σχεδόν στα χαμηλά 2018. Αποτιμάται σε 25,3 εκατ. ευρώ, στη τιμή των 1,3700 ευρώ 

Να σημειώσουμε και την απόδοση της Στην Μετά Καστελόριζο εποχή (23.4.2010)
  • +83% στο εύρος των 0,3100 (!!!!) με 1,7400 ευρώ, τιμή 23.4.2010 0,7600
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (Συνοπτικά στοιχεία)
  2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 67.207 56.891 18 10.316 57.149 58.075 725.686 55.822
Λοιπό ενεργητικό 62.121 48.216 29 13.905 39.311 54.771 1.096.794 84.369
Σύνολο ενεργητικού 129.328 105.107 23 24.221 96.460 112.846 1.822.480 140.191
Κεφάλαια εταιρείας 67.621 65.324 4 2.297 63.658 66.056 980.930 75.456
Κεφάλαια μειοψηφίας 28 24 17 4 23 22 15.822 1.217
Μ/Μ χρέος 26.905 19.293 39 7.612 21.295 17.630 319.597 24.584
Βραχυπρόθεσμο 34.774 20.466 70 14.308 11.484 29.138 506.131 38.933
Σύνολο παθητικού 129.328 105.107 23 24.221 96.460 112.846 1.822.480 140.191
Πωλήσεις 90.428 75.229 20 15.199 63.452 53.800 1.306.310 100.485
Μεικτό κέρδος 13.254 11.569 15 1.685 6.887 4.988 159.700 12.285
EBITDA 9.404 7.416 27 1.988 2.948 912 70.615 5.432
EBIT 6.924 5.032 38 1.892 944 -843 46.454 3.573
Κέρδος προ φόρων 3.131 2.320 35 811 -1.875 -3.130 15.791 1.215
Φόροι + Μειοψηφία 734 722 2 12 519 521 14.697 1.131
Καθαρό κέρδος 2.397 1.598 50 799 -2.394 -3.651 1.094 84
 
Μεικτό περιθώριο 14,7 15,4 -5 -0,7 10,9 9,3 12,2 12,2
Περιθώριο EBITDA 10,4 9,9 5 0,5 4,6 1,7 5,4 5,4
Περιθώριο EBIT 7,7 6,7 15 1,0 1,5 -1,6 3,6 3,6
Περιθώριο κέρδους π.φ. 3,5 3,1 13 0,4 -3,0 -5,8 1,2 1,2
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 52,3 62,2 -16 -9,9 66,0 58,6 54,7 54,7
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 47,7 37,8 26 9,9 34,0 41,4 45,3 45,3
Καθαρή απόδοση ιδίων 3,6 2,5 44 1,1 -3,7 -5,5 0,1 0,1
 
  • ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Κερδοφόρος για δεύτερο συνεχόμενο έτος, με τη βοήθεια έκτακτων εσόδων έστω, ήταν η εταιρεία επεξεργασίας και εμπορίας χαλυβουργικών προϊόντων Ελαστρον το 2017, η οποία είχε καταγράψει επτά συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις με συνολικές ζημιές 22,9 εκατ. ευρώ, λόγω της αναιμικής εγχώριας ζήτησης και της πτώσης των τιμών, τη χρονική περίοδο 2009-2015.


  • Συγχρόνως, με την ολοκλήρωση εκτεταμένων επενδύσεων το 2017 δημιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε το 2018 να αρχίσει την παραγωγή και διάθεση νέων προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
  • Τον Νοέμβριο του 2017, σε συνέχεια άλλου επενδυτικού προγράμματος μεγαλύτερου ύψους, ολοκλήρωσε επένδυση 3,4 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού και κτιριακού εξοπλισμού της,  με επιχορήγηση 15%.


Επίσης, τον Ιανουάριο του 2018 εγκρίθηκε η ολοκλήρωση πολυετούς επενδυτικού της προγράμματος ύψους 12,8 εκατ. ευρώ, ενταγμένου στις διατάξεις του αναπτυξιακού ν. 3299/2004 και επιχορηγούμενου με ποσό 4,5 εκατ. ευρώ που έχει ήδη εισπραχθεί.

  • Και το οποίο αφορούσε κτιριακών και ειδικών εγκαταστάσεων ποσού 2,3 εκατ. ευρώ, την προσθήκη μηχανολογικού εξοπλισμού χαλυβουργικών προϊόντων ποσού 7,1 εκατ. ευρώ, την προσθήκη τεχνικού εξοπλισμού ποσού 2 εκατ. ευρώ και λοιπές επενδύσεις ποσού 1,4 εκατ. ευρώ στις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο και τον Σκαραμαγκά Αττικής.
http://www.bankingnews.gr/administrator/index.php?option=com_k2&view=itemΔ.Ν.


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00


Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00


Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 371


Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/vhosts/bankingnews.gr/httpdocs/modules1.php on line 372
01/01/1970 - 05:00

BREAKING NEWS