Σήμερα 7 Ιουνίου οι προσφορές για την Εθνική Ασφαλιστική από Fosun και Gongbao

Σήμερα 7 Ιουνίου οι προσφορές για την Εθνική Ασφαλιστική από Fosun και Gongbao
Για την Fosun η Εθνική Ασφαλιστική θα είναι ορμητήριο για ευρύτερες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Σήμερα 7 Ιουνίου 2018 θα υποβληθούν από τους δύο ενδιαφερόμενους μνηστήρες Fosun και Gongbao οι προσφορές για την Εθνική Ασφαλιστική.
Με βάση ενδείξεις η Fosun θα κινηθεί περίπου στα 620-630 εκατ ευρώ και η Gongbao ίσως επιχειρήσει να κινηθεί υψηλότερα.
Το βασικό πλεονέκτημα της Fosun είναι ότι διαθέτει κεφαλαιακή επάρκεια, ρευστότητα και γνώση περί των ασφαλειών καθώς ήδη ελέγχει την μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρία της Πορτογαλίας.
Για την Fosun η Εθνική Ασφαλιστική θα είναι ορμητήριο για ευρύτερες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Παρά τα όποια εμπόδια η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής θα είναι σημαντική εξέλιξη για την Εθνική τράπεζα.
 

bankingnews.gr

BREAKING NEWS