Στη ΡΑΕ για εξηγήσεις τέσσερις εναλλακτικοί πάροχοι – Αιτία, ο τρόπος που διέθεσαν την ηλεκτρική ενέργεια των ΝΟΜΕ

Στη ΡΑΕ για εξηγήσεις τέσσερις εναλλακτικοί πάροχοι – Αιτία, ο τρόπος που διέθεσαν την ηλεκτρική ενέργεια των ΝΟΜΕ
Η Αρχή διαπίστωσε πως δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν προμηθευτεί και των πελατών που εκπροσωπούν
Διευκρινίσεις από τέσσερις εναλλακτικούς παρόχους ζητά η ΡΑΕ, αναφορικά με τον τρόπο που έχουν διαθέσει τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που απέκτησαν μέσω των δημοπρασιών ΝΟΜΕ.
Πιο συγκεκριμένα, η Ρυθμιστική Αρχή έχει καλέσει τους εν λόγω προμηθευτές να παράσχουν εξηγήσεις, καθώς η πρακτική τους στον τρόπο διαχείρισης των ποσοτήτων που έχουν αγοράσει δεν συνάδει με τον σκοπό για τον οποίο θεσμοθετήθηκαν οι δημοπρασίες.
Στην περίπτωση των συγκεκριμένων εταιρειών, η ΡΑΕ διαπίστωσε πως δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν προμηθευτεί και των πελατών που εκπροσωπούν.
Κάτι που ουσιαστικά σημαίνει πως ένα μεγάλο μέρος από τις εν λόγω ποσότητες δεν το διοχέτευσαν στη λιανική αγορά, καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών τους, αλλά το εξήγαγαν ως trader ή το μεταπώλησαν σε άλλους προμηθευτές στη δευτερογενή αγορά.
Όπως είναι φυσικό, οι αθρόες εξαγωγές αντιβαίνουν την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στην εγχώρια λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη βελτίωση της ποιότητας και των τιμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους Έλληνες καταναλωτές, δηλαδή την κατεύθυνση που προορίζονται να εξυπηρετήσουν οι δημοπρασίες.
Εξάλλου, ο στόχος για τον οποίο αποφασίσθηκε να τεθεί σε εφαρμογή ο συγκεκριμένος μηχανισμός είναι για να αποκτήσουν οι εγχώριοι εναλλακτικοί πάροχοι πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια από το φθηνότερου κόστους παραγωγής χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ, δηλαδή τις λιγνιτικές και υδροηλεκτρικές μονάδες, ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν ανταγωνιστικά τιμολόγια και έτσι να διευρυνθεί το άνοιγμα της αγοράς.

Θεσμοθέτηση ορίου στις εξαγωγές

Υπενθυμίζεται πως τον Οκτώβριο του 2017 τέθηκε για πρώτη φορά ένα έμμεσο πλαφόν στις ποσότητες ρεύματος από τις δημοπρασίες που μπορούν να «φύγουν» στο εξωτερικό.
Έτσι, με βάση την απόφαση που είχε εκδώσει τότε η ΡΑΕ, θα έπρεπε κάθε προμηθευτής να κατευθύνει το 2017 στην ελληνική αγορά το 30% της ηλεκτρικής ενέργειας που θα αποκτούσε μέσω των ΝΟΜΕ.
Το ποσοστό αυτό θα αυξανόταν στο 50% για το πρώτο εξάμηνο της επόμενης χρονιάς, και στο 70% για το δεύτερο εξάμηνο.
Το μέτρο αυτό αποδείχθηκε πάντως βραχύβιο, καθώς αντικαταστάθηκε τον επόμενο Ιανουάριο, με σχετική τροπολογία του ΥΠΕΝ.
Με την τροπολογία εισήχθη η υποχρέωση των νέων προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, κατά την κατάθεση της αίτησης εγγραφής τους στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών στις Δημοπρασίες, να υποβάλλουν στο ΛΑΓΗΕ ένα αξιόπιστο επιχειρηματικό πλάνο δραστηριοποίησης και ανάπτυξης τους στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον ετήσιο σχέδιο διείσδυσης με τριμηνιαίους στόχους στη λιανική αγορά με χρήση ποσοτήτων Ηλεκτρικής Ενέργειας ΝΟΜΕ.
Η τροπολογία προέβλεπε ακόμη τη δημιουργία μηχανισμού ελέγχου της εκπλήρωσης κριτηρίων συμμετοχής στις δημοπρασίες.
Ο έλεγχος γίνεται από τον ΛΑΓΗΕ με βάση τις δηλώσεις φορτίου των προμηθευτών, ενώ για τις περιπτώσεις προμηθευτών που συμμετέχουν για πρώτη φορά στις δημοπρασίες, ο ΛΑΓΗΕ ελέγχει αποκλειστικά το επιχειρηματικό τους πλάνο.

πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS