Alpha Bank: Στις 29 Ιουνίου 2018 η τακτική γενική συνέλευση

Alpha Bank: Στις 29 Ιουνίου 2018 η τακτική γενική συνέλευση
Την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank, για να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα
Την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 θα διεξαχθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank, για να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα. 
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, κατά τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό (ως ισχύουν) προσκαλούνται οι κάτοχοι κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων μετοχών εκδόσεως της «Alpha Τράπεζα Α.Ε.» (η «Τράπεζα») σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 29 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 2017, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2018 και έγκριση της αμοιβής
4. Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ανακοίνωση περί της εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντος, ως και περί του ορισμού Μέλους της Επιτροπής
Ελέγχου.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου συνεπεία λήξεως της θητείας του και ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών και Μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού
Συμβουλίου.
7. Έγκριση, κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, της Πολιτικής της Τραπέζης για την Αποζημίωση Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών της λόγω Αποχωρήσεως.
Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.
8. Έγκριση, κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, του Αποταμιευτικού Προγράμματος της Τραπέζης για την καταβολή (από την ίδια και από Στελέχη αυτής) καθορισμένων
εισφορών. Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων.
9. Τροποποίηση των άρθρων 8.1, 9.2 και 14.2 του Καταστατικού.
10. Χορήγηση αδείας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, ως και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη
Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Τράπεζα σκοπούς.
Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δεν επιτευχθεί η εκ του Καταστατικού οριζομένη απαρτία προς λήψη
αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, θα συνέλθει Πρώτη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 10 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.
Νεώτερη πρόσκληση για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί, θέματα δε Ημερησίας Διατάξεως αυτής θα είναι εκείνα επί των οποίων
δεν ελήφθησαν αποφάσεις στην αρχική συνεδρίαση.
Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, η Τράπεζα ενημερώνει τους Μετόχους για τα ακόλουθα:
Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψηφοδοσίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε κάθε (αρχική ή επαναληπτική) συνεδρίαση της
Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως έχει όποιος, κατά την ημερομηνία καταγραφής (η «Ημερομηνία Καταγραφής»), εμφανίζεται στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων
(το «Σ.Α.Τ.»), που η εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.») διαχειρίζεται, ως Μέτοχος κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου,
αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης, ήτοι κατά περίπτωση:
(i) την 24 Ιουνίου 2018, ημέρα Κυριακή, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας προ της ημερομηνίας (αρχικής) συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής
Συνελεύσεως,
(ii) την 6 Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή, δηλαδή κατά την έναρξη της τετάρτης (4ης) ημέρας προ της ημερομηνίας συνεδριάσεως της Πρώτης Επαναληπτικής
Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
Κάθε κοινή, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλη μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS