Mediterra: Οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Mediterra: Οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, ανακοίνωσε η Mediterra
Τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου 2018, ανακοίνωσε σήμερα (8/6/2018) η Mediterra.
Ειδικότερα, η Mediterra ανακοινώνει δυνάμει του άρθρου 32 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 7η Ιουνίου 2018, λήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.430.884 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Υπέρ: 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.430.884 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Κατά: Ουδείς μέτοχος
Αποχή : Ουδείς μέτοχος
2: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.
Σύνολο έγκυρων ψήφων : 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.430.884 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Υπέρ: 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.430.884 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Κατά: Ουδείς μέτοχος
Αποχή : Ουδείς μέτοχος
3: Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2018.
Σύνολο έγκυρων ψήφων : 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.430.884 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Υπέρ: 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.430.884 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Κατά: Ουδείς μέτοχος
Αποχή : Ουδείς μέτοχος
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τη χρήση του 2018 ως τακτικό ελεγκτή τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κο Γιώγο Δημήτριο με αριθμό ΣΟΕΛ 27901 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κο Γκιπάλη Γεώργιο με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 20341, της εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.
4. Λοιπά θέματα –Ανακοινώσεις
Δεν λήφθηκε απόφαση

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS