Ε.Κ.: Πράσινο φως στο αίτημα της J&P Άβαξ για squeeze-out της Αθηνάς ΑΤΕ

Ε.Κ.: Πράσινο φως στο αίτημα της J&P Άβαξ για squeeze-out της Αθηνάς ΑΤΕ
Ε.Κ.: Πράσινο φως στο αίτημα της J&P Άβαξ για squeeze-out της Αθηνάς ΑΤΕ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 821η / 8 Ιουνίου 2018 συνεδρίασή του αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος της εταιρίας «J&P ΑΒΑΞ» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006.
Επιπλέον αποφάσισε την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «NUNTIUS Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ» ως προς την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό της περ. 3 του τμήματος Α του παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS