Οι πληροφορίες για τα ανοίγματα της Atlas Χρηματιστηριακή και η αντίθεση με τους ισολογισμούς

Οι πληροφορίες για τα ανοίγματα της Atlas Χρηματιστηριακή και η αντίθεση με τους ισολογισμούς
Τα ανοίγματα μετόχου και παλιού χρηματιστή και τα περίεργα με τις οικονομικές καταστάσεις
Τι πραγματικά συμβαίνει με την ΑΤΛΑΣ Χρηματιστηριακή της οποίας ανέστειλε προσωρινά (μέχρι ένα μήνα) την άδεια λειτουργίας η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς; Ουδείς μπορεί να είναι βέβαιος καθώς οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για προσωρινό πρόβλημα ρευστότητας.
Πως προέκυψε όμως το πρόβλημα ρευστότητας; Σύμφωνα με πληροφορίες μέτοχος της Χρηματιστηριακής είχε σημαντικά ανοίγματα και υποσχέθηκε ότι τα καλύψει. Μάλιστα το άνοιγμα φέρεται να είναι της τάξεως άνω των 500.000 Ευρώ. Πάντως στο τέλος του 2017 όπως αναφέρεται στον ισολογισμό οι απαιτήσεις από μέλος ΔΣ είναι μόλις 2500 ευρώ.
Την ίδια στιγμή άλλες πηγές αναφέρουν ότι υπάρχει απαίτηση από παλιό στέλεχος άλλης χρηματιστηριακής η οποία είναι της τάξεως των 600.000 και πλέον ευρώ. Η χρηματιστηριακή του στελέχους μάλιστα έβαλε λουκέτο και μάλιστα όχι αθόρυβο.
Όμως ούτε αυτό επιβεβαιώνεται από τον ισολογισμό του 2017 όπου δεν αναφέρονται πουθενά επίδικες απαιτήσεις.
Όλα αυτά δημιουργούν το εύλογο ερώτημα αν γενικότερα στις χρηματιστηριακές υπάρχουν σκοτεινά σημεία που δεν φαίνεται ότι μπορεί να εντοπιστούν μέσω των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.
Παρατηρώντας μάλιστα την εξέλιξη των απαιτήσεων από πελάτες διαπιστώνεται ότι το 2017 μειώνονται οι προβλέψεις και αυξάνονται οι απαιτήσεις!!! με το εύλογο ερώτημα να είναι πως συμβαίνει αυτό. με το ρεπορτάζ, η υπόθεση ξεκίνησε από πρόβλημα ρευστότητας που εμφάνισε η χρηματιστηριακή εταιρεία.
Πάντως στις οικονομικές καταστάσεις του 2018 αναφέρεται ότι η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο ρευστότητας καθώς τα ταμειακά της διαθέσιμα και η χρήση των πιστωτικών της ορίων με τις συνεργαζόμενες τράπεζες επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της Εταιρείας». Τα δάνεια τέλος του έτους ήταν περί τα 700.000 Ευρώ και περίπου τριπλάσια της καθαρής θέσης. Επίσης ο ορκωτός δεν κάνει καμία απολύτως παρατήρηση. Και μετά από όλα αυτά το ερώτημα είναι πως μέσα σε 4 μήνες από τη δημοσίευση του ισολογισμού χρήσης 2017 προέκυψε τέτοιο πρόβλημα που οδήγησε την Κεφαλαιαγορά να λάβει την απόφαση προσωρινής αφαίρεσης της άδεια λειτουργίας.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS